Брой 05, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Левски


На 15 април ТСО Левски проведе общо годишно отчетно-изборно събрание. За добрата атмосфера бяха поканени певчески състав "Нежни мечти" към Дневния център за хората с увреждания и ученици от СОУ "Максим Горки" - Левски, които изнесоха богата литературна и музикална програма.
След приключването на програмата председателят на ТСО Левски откри събранието. Наши гости бяха директорът на дирекция "Социално подпомагане" г-жа Лена Романова, заместник-кметът на община Левски г-н Радослав Йорданов, председателят на общинския съвет г-н Дочко Дочев и управителката на верига магазини "АБСОЛЮТ ПЛЮС" г-жа Ани Георгиева.
Събранието протече при точното спазване на устава на ССБ. Отчетният доклад беше изчерпателен - бяха обхванати всички осъществени дейности и мероприятия. Представени бяха и финансовият отчет и проекто-програмата за работата на организацията за периода 2015 - 2020 година.
След кратки изказвания от присъстващите членове, отправени най-вече към г-жа Романова и г-н Йорданов, които отговориха изчерпателно на зададените въпроси, се премина към избор на председател и членове на УС на ТСО Левски.
За председател на ТСО Левски бе издигната кандидатурата на г-н Тодор Любенов, който получи подкрепа с пълно мнозинство. С пълно мнозинство бяха избрани и членовете на УС на ТСО, и пълномощниците за регионалното събрание.
След изчерпването на дневния ред на присъстващите бе дадена богата закуска, осигурена от община Левски и фирма "Наслада".
Певческата група, водена и този път от преподавателя по музика в Народно читалище "Георги Парцалев" - Левски Пламен Трифонов, продължи със своята програма до късно след приключването на официалната част.
Благодарим на всички, които допринесоха за успешното провеждане на събранието и веселото настроение на хората от ТСО Левски!

Снежана ТРИФОНОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2015

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"
300 000 000 пишат с нашата азбука
9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
70 години от разгрома на Третия Райх
"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер
IN MEMORIAM
Валентина Мардеросова
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
"Епъл" представи официално своя смарт часовник
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Честит 24 май, скъпи приятели!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кирково
Добрич
Левски
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Достойно за пример и възхищение
СПОРТ
Балканиада по шахмат за незрящи
Държавно първенство по лека атлетика за незрящи
Държавно първенство по голбал за девойки и жени
С воля за победа и през новата година
Архив на изданието
1 2 3 4