Брой 05, 2015

Тема: 24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"


Размисли на академик Дмитрий Лихачов за България като държава на духовността

"Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата."
"Кирил и Методий са символ на единението между хората. Културният феномен, който те създават през Ранното средновековие, принадлежи на цялото човечество. На България се пада водещото място."
"Става така, че всяко чуждестранно завоевание нарушава единството на народа. Например Византийската империя вследствие на нападенията както от Изток, така и от Запад (кръстоносците и други) е била разрушена до такава степен, че е било невъзможно да се възстанови в предишния си вид. Обаче османското иго не е постигнало същото по отношение на България. Защото единството на езика, фолклора, писменото наследство е поддържало у народа съзнанието за единство. Когато се обърнах към руската история, открих аналогичен процес и там."
"Църковнославянският език, пренесен от България в Русия не само чрез книгите, но и устно – чрез богослужението, веднага става своеобразен индикатор за духовните ценности. България дава на източните славяни висшия слой на езика, "полюса на духовността", който извънредно много обогатява техните езици, давайки на езиците на източните славяни нравствена сила – способност да възвисяват мисълта, понятията, представите, емоциите."
"Ние в Русия изпитваме чувство на голяма благодарност към България за своя литературен език, за началото на руската литература и за ония забележителни идеи, които са били провъзгласени през Симеоновия век – общочовешките идеи."
"Аз непрестанно говоря: ХХІ век ще бъде век на хуманитарните дисциплини, на хуманитарните знания. Ако това не стане, изобщо ще престане да съществува човешката култура, ще тръгнем като животните на четири крака."
"Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света.
Миналото го погълна античността, Древния Рим, Гърция и т. н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура.
И затова трябва да я съхраним, та днешната България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето, първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата на бъдещето.
Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запазят в третото хилядолетие.
Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа."

(1997)Назад

Всички статии на Брой 05, 2015

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"
300 000 000 пишат с нашата азбука
9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
70 години от разгрома на Третия Райх
"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер
IN MEMORIAM
Валентина Мардеросова
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
"Епъл" представи официално своя смарт часовник
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Честит 24 май, скъпи приятели!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кирково
Добрич
Левски
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Достойно за пример и възхищение
СПОРТ
Балканиада по шахмат за незрящи
Държавно първенство по лека атлетика за незрящи
Държавно първенство по голбал за девойки и жени
С воля за победа и през новата година
Архив на изданието
1 2 3 4