Брой 06, 2015

Тема: КОНКУРС

Традицията продължава


На 21 май Регионалната организация на Съюза на слепите - София проведе станалия вече традиционен конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл. По действащия регламент участниците бяха разделени на две групи - такива, които са се ограмотили на брайл в училищата за деца с нарушено зрение и участници, които са се обучили самостоятелно или в някоя друга обучителна форма, курсове, рехабилитационни центрове и така нататък.
В групата на завършилите специално училище се състезаваха 7 участници, а във втората група - четирима.
Организаторите на тазгодишния конкурс могат да се гордеят с реализирането на един нов модул. За пръв път не само в София, но и в България в състезанието беше включена надпревара по бързо и правилно четене и правилно писане на английски език.
За добрата предварителна подготовка на конкурса свидетелства и фактът, че от всички единайсет участници петима се включиха и в двата етапа на състезанието. За разлика от модула на български в новия модул те не бяха подразделяни на две групи, така че при английския класирането беше само едно. Крайният резултат във всеки един от модулите се получава като комплексна оценка от резултатите при четенето и писането.
Конкурсът се проведе от жури в състав: Петър Стайков – председател, и членове – Савка Кацарска - преподавател по английски в УДНЗ "Луи Брайл" София, Йордан Младенов - директор на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в столицата, и Райна Стоянова – технически сътрудник на журито.
Получи се следното крайно класиране.
В конкурса за четене и писане на български език при участниците от първа група първо място завоюва Хари Хараламбов, на второ място се класира Даниела Кочева, а трети Стоян Господинов. В групата на тези, които не са се обучавали в училищата за слепи, журито не присъди първа награда. Две втори награди бяха присъдени на две дами - Живка Павлова и Виолета Петкова. Трета награда отиде при Димитър Веселинов.
В четенето и писането на английски език първа награда също не беше присъдена. И в този случай резултатите на участниците дадоха основание на журито да присъди две втори награди - съответно за Марина Петкова и Хари Хараламбов. Две трети награди спечелиха Даниела Кочева и Стоян Господинов.
От името на комисията Петър Стайков поздрави всички участници за старанието и постиженията им в придобиването и развитието на това толкова необходимо за незрящите умение и им благодари за дисциплината и коректния тон през времетраенето на състезанието. За призьорите бяха осигурени скромни парични награди, а всички участници получиха за обяд и по един сандвич-дюнер, спонсорство от съседите от намиращия се наблизо турски ресторант.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2015

IN MEMORIAM
Напусна ни през май 1975 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 01.05.2014 – 30.04.2015
ЕВРОПЕЙСКИ ОБМЕН
Програма за обмен за младежи със зрителни затруднения в Анже, Франция – 12-17 април 2015
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Монтана
Велики Преслав
Кърджали
Русе
ИСТОРИЯ
Погледни Апостола в очите
КОНКУРС
Традицията продължава
ПАЛЕЧКО
90 години Ден на детето
ПОЗДРАВ
Юли е!
СПОРТ
Низам с бронз от игрите в Сеул
Незрящ борец прави фурор в САЩ
Архив на изданието
1 2 3 4 5