Брой 06, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


От дълбока древност човечеството планира дейността си. След това отчита свършеното и извлича поуките. Така е било досега, със сигурност ще бъде и занапред.
Териториалната организация на слепите в Русе проведе своето отчетно-изборно събрание на 2 юни 2015 година в аулата на Русенския университет "Ангел Кънчев".
Гости на събранието бяха председателят на Съюза на слепите г-н Васил Долапчиев и ръководителят на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в Русе г-н Стефан Стефанов.
За председател на общото отчетно-изборно събрание бе избран досегашният председател на териториалната организация г-жа Росица Маринова.
Преди да започне своята работа общото събрание с едноминутно мълчание почете паметта на дългогодишния председател на регионалната организация г-жа Валентина Мардеросова и 100 човека, починали през отчетния период.
По първа точка от дневния ред присъстващите бяха запознати с отчета за дейността на ТСО през петгодишния мандат, който беше подробен и обхващаше както всичко свършено от УС, така и несвършеното и причините, попречили за това. В изказванията си по отчета част от съюзните членове бяха доволни от свършената работа, проведените мероприятия, от консултациите, които са получили от ръководството, други отправиха критики и изразиха мнение, че са малко даренията за подпомагането на организацията, че малцина се абонират за брайловите и говорещите списания, че не се прави организация за летен отдих в станцията в Шипково.
Изказване направи и ръководителят на ЦСРИН – Русе, който изказа благодарност за добрата съвместна работа с ръководството на териториалната организация, която информира хората за дейността на Центъра и ги насочва за обучение в него. Стефанов покани присъстващите да станат потребители на Центъра.
Отправени бяха и въпроси към председателя г-н Долапчиев, на които той отговори изчерпателно и отправи препоръки относно организацията на груповото посещение на рехабилитационната база в Шипково. Той запозна присъстващите с наболели проблеми, по които работи ръководството на ССБ.
След приемането на отчета и програмата за дейността на организацията се премина към избора на председател на ТСО, управителен съвет, пълномощници и резервни пълномощници за регионалното събрание. Както беше споменато, за председател събранието единодушно преизбра досегашния председател на ТСО г-жа Росица Маринова, избра един нов и преизбра трима от членовете на УС.
В точките за избор на пълномощници и резервни пълномощници за регионалното събрание се разгоряха бурни дебати. Издигнати бяха два пъти повече от необходимия брой кандидати. Всеки, който предлагаше, беше убеден, че неговият кандидат е по-добър и по-достоен. Заприличахме на малък парламент. Наложи се провеждане на три тура.
След избора на пълномощници и резерви събранието бе закрито. Пожелахме успешна и ползотворна работа на председателя и неговия екип.

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2015

IN MEMORIAM
Напусна ни през май 1975 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 01.05.2014 – 30.04.2015
ЕВРОПЕЙСКИ ОБМЕН
Програма за обмен за младежи със зрителни затруднения в Анже, Франция – 12-17 април 2015
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Монтана
Велики Преслав
Кърджали
Русе
ИСТОРИЯ
Погледни Апостола в очите
КОНКУРС
Традицията продължава
ПАЛЕЧКО
90 години Ден на детето
ПОЗДРАВ
Юли е!
СПОРТ
Низам с бронз от игрите в Сеул
Незрящ борец прави фурор в САЩ
Архив на изданието
1 2 3 4 5