Брой 07-08, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Участие на "ХобиСклуб" в десетия форум на НАСО

От 17 до 19 юни в комплекс "Златни пясъци" се състояха срещи с представителствата на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) от над 35 населени места. Водеща тема, която събра специалисти и експерти, бе социалната отговорност за по-добро качество на живот на хората с увреждания и ускорено социално развитие на България, както и изложение на социалните услуги.
От Добрич присъстваха Иванка Титова от Дирекция "Здравеопазване и хуманитарни дейности", Албена Донева – директор на ЦСРИ, и Иван Тодоров – председател на НПО "ХобиСклуб". По-важни дискутирани приоритети бяха:
1. Активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит с европейски специалисти, подобряване на социалните услуги, осигуряване на добри условия за развитие и заплащане на работещите в социалната сфера.
2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хората с увреждания главно в областта на трудовата заетост.
3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на корпоративната социална отговорност.
4. Осигуряване на нормативна база и подкрепа за развитие на социалното предприемачество като изключително решаващ и ефективен инструмент за повишаване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа.
5. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална мрежа.
6. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент за мотивиране на хората с увреждания.
7. Формиране на активни социални политики на всички нива.
8. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и институции.
Председателят на НАСО Георги Георгиев предостави възможността на г-н Люк Зелдерлоо - генерален секретар на доставчиците на социални услуги в Брюксел, да открие изложбата на различните организации-участници във форума.
Интересни изказвания и анализи направиха представители на Министерството на труда и социалната политика, генералният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, кметове и зам.-кметове на общини и други.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2015

АБСУРД
Петима квестори пазят незрящ ученик да не препише на матурата!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Даниела
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Кърджали
ИНТЕРВЮ
Екстремно изживяване
КОНКУРС
И се нареди сред баш майсторите
Щастливец
ЛЮБОПИТНО
Историята на едно специално кино в Пекин
Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.
НАСАМЕ С КЛАСИКАТА
165 години от рождението на Иван Вазов
ПРОЕКТИ
"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"
ПЪТЕПИС
По долината на река Сома
РАЗКАЗ
Куче за слепеца
СПОРТ
Държавни първенства по шахмат за жени и мъже със зрителни увреждания
ТЕХНОЛОГИИ
Български таблет за незрящи с престижно отличие
Архив на изданието
1 2 3 4 5