Брой 01, 2007

Тема: ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ

60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН


Според древни поверия и митове, земната суша се носи сред безбрежния океан на гърбовете на три огромни кита. Образно казано, трите кита – всичките юбиляри /по на 60, 50 и 40 години/ през изтеклата 2006 г., върху които е легнал организационният живот на хората със зрителни увреждания в Пловдив и региона, са РСО с териториалните й поделения, производственото предприятие „Успех” и Рехабилитационният център за слепи. Всяко от тези формирования е извървяло дълъг и нелек път. В момента Регионалната организация на слепите в Пловдив е най-голямата съюзна организация в рамките на ССБ, с утвърдени традиции и богат организационен живот.


„Успех Комерс ССБ” ЕООД Пловдив вече не изпълнява водещото си предназначение, както при създаването си, да трудоустроява зрително затруднените, но продължава да носи в съюзния бюджет немалко приходи, чрез отдаване под наем на значителния сграден фонд, наследен от предшествениците ни.


Създадена като център за рехабилитация на късноослепели, днес тази институция е Национален център за рехабилитация на слепи, с добра материална база, солиден професионален опит, чудесни перспективи за развитие, а от 2007 г. вече е и със самостоятелно перо в Държавния бюджет. Считам обаче, че именно здравият фундамент, върху който организираното съюзно движение на слепите бе поставено от неговите пионери преди шест десетилетия, дава предпоставка за плодовете, които берем дн


Едно от мероприятията, инициатива на Комисията за връзки с обществеността към РУС и посветено на 60-годишнината на РСО в Пловдив, бе кръгла маса с участието на актива на организацията, където хората да бъдат по-подробно запознати с историята на възникването и етапите на развитие на организираното движение на незрящите По стечение на обстоятелствата провеждането на това мероприятие се забави и обхватът от участници бе значително по-малък от първоначално предвиждания, но, независимо от всичко, на 14 декември идеята се осъществи. С направеното въведение Ангел Сотиров разясни замисъла на идеята и нахвърли насоките, по които биха се развили обсъжданията и дискусиите. Основното изказване бе направено от Данчо Данчев, който дълго време се е занимавал с проучване на документните извори по тези въпроси. Независимо от разминаванията в определени подробности и детайли в източниците, които той е ползвал, в сравнение с ползваните от Желязко Пеев в неговите изследвания, става ясно едно – през месец февруари 1946 г. са положени основите на клон на Дружеството на българските слепи в Пловдивския регион, регистриран официално като Областно дружество на слепите – Пловдив.


Плеяда първопроходци като Иван Лефтеров, Георги Димитров Георгиев /Томбула/, Велко Гълъбов, Никола Николов, Георги Даракчиев и редица други работят с ентусиазъм и съзидателен хъс, за да създадат нещо ново – организация, която да защитава интересите на хората без зрение, да се бори за тяхното препитание, обучение и трудоустрояване и в крайна сметка да подобри техния живот. Сред всички най-ярко се откроява фигурата на Христо Белобрадов – емблематична личност за пловдивските слепи и слабовиждащи, човек-институция, без когото нашата организация може би нямаше да е такава, каквато е сега. Избиран за председател на пловдивския клон на общия ССБ през 1954 и 1955 г., за пръв директор на ПП „Успех” – клон Пловдив от откриването му през 1956 г. и за пръв директор на Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив, той оставя незабравима диря, духовно и материално наследство, което е неизчерпаем източник на вдъхновение и подражание.


Кръглата маса продължи със спомени на очевидци на онези времена, като председателя на РКС Костадин Дечев, и с въпроси на присъстващите. Телевизия „Евроком-България” излъчи малък репортаж и интервю с председателя на РСО Велик Атанасов, интервю за пресата направи и Георги Генов. Участниците останаха доволни, с обогатени знания за извървения нелек, но в същината си благороден път.


Георги ГЕНОВ


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6