Брой 07-08, 2015

Тема: ЛЮБОПИТНО

Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.


Някога мислили ли сте за това как незрящите хора виждат света? Много от тях често нямат досег с него, защото, макар и да искат да излязат, им е нужен придружител.
Ето защо преди 2 години Благовест Белчев стартира доброволческата кампания "Придружи незрящи на разходка в Южния парк".
На ул. "Балша" 23, разположена непосредствено до въпросния парк, има дом за незрящи лица, нуждаещи се от доброволец, за да излязат на седмичната си разходка. Ето защо всяка събота в 14.00 ч. излизат пред дома, където чакат добри хора, които да вземат под ръка по един незрящ човек и да направят разходката за него още по-приятна. Цялото събитие трае около 2 часа.
За такава разходка разказва доброволецът Весела Банчева във Фейсбук: "Днес аз бях очите на Руми Йоргованска, но всички й викат Йорговани. Не знам дали имате представа как се описват цъфналите кичести японски вишни или пък шарените лалета, или наситените с цвят теменужки на слепец. Йорговани е на 70 години и не вижда от 2008 г. вследствие на късно диагностициран диабет. Знае как изглеждат растенията, но не спря да повтаря "Боже, как искам да ги видя!". Вярвайте ми, гледам с други очи живота!".
Акцията за разходка на незрящи е активна вече близо 2 години, тъй като е част от Сдружение "Диамантено дърво" – българска неправителствена организация с нестопанска цел, учредена през 2013. Сдружението има няколко основни мисии, сред които са: подпомагане на незрящи, глухонеми и инвалиди; подпомагане на деца, лишени от родителски грижи; подпомагане на самотни възрастни хора; организиране на беседи, лекции и обучения и други.
Сдружението е създадено и ръководено от Благовест Белчев, родом от Трявна. Белчев не възприема сдружението като бизнес, а като лична доброволческа кауза. Няколко пъти седмично например безвъзмездно води класове по йога, медитация и беседи с хората от няколко дома за възрастни и незрящи в София.
Доброволците от сдружението прилагат така наречените 10 добродетели за щастие, чрез които помагат на нуждаещите се. Те са:
1. Защита на живота и грижа за другите.
2. Уважение на чуждата собственост и щедрост.
3. Уважение на чуждите отношения и сексуална чистота.
4. Правдива реч и честност.
5. Обединяваща реч и сплотяване на хората.
6. Уважителна реч и вежливост.
7. Съдържателна реч за благополучието на другите.
8. Радост за успеха на другите.
9. Съчувствие и състрадание към другите.
10. Съхраняване на правилен мироглед.
Ако сте се вдъхновили за действие, нали знаете – улица "Балша" 23.

Използван източник:
Lentata.comНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2015

АБСУРД
Петима квестори пазят незрящ ученик да не препише на матурата!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Даниела
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Кърджали
ИНТЕРВЮ
Екстремно изживяване
КОНКУРС
И се нареди сред баш майсторите
Щастливец
ЛЮБОПИТНО
Историята на едно специално кино в Пекин
Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.
НАСАМЕ С КЛАСИКАТА
165 години от рождението на Иван Вазов
ПРОЕКТИ
"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"
ПЪТЕПИС
По долината на река Сома
РАЗКАЗ
Куче за слепеца
СПОРТ
Държавни първенства по шахмат за жени и мъже със зрителни увреждания
ТЕХНОЛОГИИ
Български таблет за незрящи с престижно отличие
Архив на изданието
1 2 3 4 5