Брой 09, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


На седемте Рилски езера

Бисерът на Рила. Това е циркусът на Седемте рилски езера, разположен в северозападната част на планината.
В Рила има няколко групи от по 7 езера. Една от тях например е Мусаленският циркус. Единствено обаче езерата, спускащи се от билото на планината по северните й склонове и даващи началото на река Джерман, мощен ляв приток на Струма, са получили световна популярност като Седемте рилски езера.
Това е един неповторим, единствен в Европейския континент планински мир, който внушава уважение и преклонение пред величието на природата. Групата езера има ледников произход. Разположени са на различна надморска височина и на стъпала като в огромен амфитеатър. Оградени са на запад от рида Сухия чал, на юг от Отовишкия рид с едноименния връх – Отовишки (2697 м) и на изток от върха Харамията.
Съвсем наблизо, край най-горното езеро Сълзата (2535 м) и северно от него, се издига още един връх. Той е наречен Молитвеният. Забележителен е с това, че е осеян с по-големи и по-малки каменни пирамиди. Предание разказва, че всеки камък, положен върху пирамидите, е надежда, пожелание или мечта и преди всичко молитва към Бога. Малката площадка на върха е известна още като "Престола на Петър Дънов". Оттук с поглед могат да се обхванат всичките седем езера. Затова географите и туристите са го нарекли още Езерния връх.
Магията, с която ни омайва района на Седемте рилски езера е толкова силна, че който веднъж дойде тук, завинаги в него остава непреодолимото желание да идва отново и отново. Енергийното излъчване на циркуса е толкова силно и неповторимо. Това е причината последователите на учението на големия българин Петър Дънов, известни като Бялото братство, винаги да идват тук в средата на август и при изгрев слънце да изпълняват характерния танц "Паневритмия".
Ще направим кратко описание на маршрута, който премина групата от десет души със значително увредено зрение и техните придружители. Той обхваща целия район на Седемте рилски езера. Успоредно с това, краткото описание на отделните езера ще допринесе тези, които не са били там, да си представят красотата на това магическо място.
Тридневният пешеходен поход започна на 17 юли от долната станция на лифта край хижа "Пионерска". Желанието на всички бе да се върви пешком.
За 2 часа ходене, преодолявайки разстояние от 5 км и изкачвайки превишение от 500 м, с многократни почивки в 12 часа групата се изкачи при хижа "Рилски езера". Тя се намира на надморска височина от 2150 метра. Открита е през 1989 година. Оттук по маркирана пътека с малки слизания и изкачвания, преодолявайки пасажи от средни и по-малки по големина камъни, за 1 ч. и 30 мин. достигнахме хижа "Седемте рилски езера". Тя е открита през 1956 година и се намира на надморска височина от 2195 метра. Изградена е с доброволния, безплатен труд на самоковските туристи. По време на тази част от прехода всички имаха възможност да наблюдават Долното езеро, заобиколено от всички страни от гъста клекова гора. То е разположено на 2095 метра. Хижата е построена край северния бряг на шестото езеро, наречено Рибното (2184 м). То е най-плиткото, с максимална дълбочина 2,5 метра.
От хижата по пътека, минаваща край езерото, за 15 минути достигнахме място, свързано с живота, учението и делото на Петър Дънов. Тук, високо в планината, е открито малко изворче с много студена и хубава за пиене вода, на което е изградена малка чешмичка. По пътеката срещнахме хора, носещи в ръце туби, напълнени с тази вода. Те твърдят, че водата е благодатна.
На десетина метра над чешмичката върху неголям скален отломък са изписани следните слова, на които автор е учителят Дънов:
"Братя и сестри, майки и бащи,
приятели и странници,
учители и ученици,
слуги и господари,
Вий господари на живота,
отворете сърцата си за доброто
и бъдете като този извор!".

По-нататък пътеката продължава в югоизточна посока и след десетина минути прекосява буйния поток, който дава началото на Рибното езеро. Високо над това място се издига характерният конусообразен връх Харамията. Той е една от забележителностите на този ландшафт и се вижда от всички точки на циркуса. След още 20 минути по добре очертана пътека групата пристигна край езерото Трилистника. То е петото езеро и е разположено на 2216 метра. Съвсем наблизо край него е малка каменна сграда, собственост на ДГС - Дупница, в която са създадени условия за нощуване на десетина души. В близкото минало тя изпълняваше функциите на риболюпилня. Добиваха се малки рибки балканска пъстърва и се разселваха в езерата. Целият район е част от Национален парк "Рила". Риболовът в езерата е забранен!
В тази сграда туристите от СКИ "Пираните" нощуваха две нощи - подарък от горското стопанство в Дупница.
Нагоре по маркираната пътека се минава покрай четвъртото езеро Близнака, което е на 2242 метра. Наречено е така, защото при продължителни суши нивото на водната повърхност намалява и то се разделя на две. Това езеро получава води направо от първото езеро Сълзата през красивия водопад от връх Езерник и от третото езеро - Бъбрека. Заслужава да се отбележи, че то се отводнява по два различни начина. По единия водите му отиват към езерото Трилистника, а по другия – направо към река Джерман. От каменната къщичка по пътеката за един час се излиза край езерото Бъбрека при надморска височина 2313 метра. Наречено е така поради бъбрековидната му форма. Освен споменатата при езерото Бъбрека се събират още две пътеки. Тази, която идва по Сухия чал откъм горната лифтена станция и хижа "Рилски езера", и другата - откъм хижа "Скакавица".
По-нататък с изкачване по стръмна камениста пътека за около 30 минути се достига до поток, идващ от езерото Окото. Тук пътеката се разделя. Тази вдясно (северозападна посока) води към хижа "Иван Вазов". За езерото Окото и по-нагоре се продължава по стръмната пътека, обикаляща североизточния край на езерото. То е разположено при надморска височина 2432 м и е най-дълбоко между Седемте рилски езера – 37 метра. По северните склонове на Отовишкия рид, стремглаво спускащи се към това езеро, целогодишно белеят снегове.
Най-горното или първото езеро в този циркус е Сълзата – 2535 метра. Оттича се чрез красив водопад от Езерния връх направо в езерото Близнака.
Географите, съвсем правилно, номерират езерата отгоре надолу, така както гравитачно и напълно естествено се спуска водният поток. Ние отбелязахме езерата отдолу нагоре, така както най-често ги обхождат туристите.
През третия ден от похода бе преминат маршрутът от сградата на горското стопанство до езерото Бъбрека и оттам в северна посока по рида Сухия чал, по приятен за движение тревист терен, до хижа "Скакавица".
Нека не пропуснем, че тръгвайки от горската къщичка, вниманието на групата бе привлечено от приятните звуци на музика, която съпровождаше последователи на Дънов. На полянката край езерото Трилистника, облечени в белите си дрехи, те изпълняваха упражненията от танца "Паневритмия".
Хижа "Скакавица" е триетажна модерна сграда със столова и ресторант, заела мястото, където в близкото минало се намираше първата туристическа хижа в България, построена през 1921 – 1922 година.
След едночасов престой и обяд групата продължи надолу по стръмната пътека, осеяна с много камъни и корени на вековни иглолистни дървета.
Тридневният пешеходен поход приключи успешно в местността "Зелени преслап", където е създаден малък ваканционен център.
Най-сърдечна благодарност отправяме към директора на ДГС - Дупница инж. Атанас Диманков за предоставената възможност безвъзмездно да ползваме две денонощия уютната малка сграда, намираща се на най-красивото място, в средата на езерния циркус, и за удобното и безплатно превозване на групата от Дупница до изходния пункт и обратно.
Ще минат години. Някои от участниците в този поход навярно отново ще посетят приказния свят на Седемте рилски езера. Споменът за преживяното в тези три дни обаче ще остане задълго!

Георги ПЕТРУШЕВНазад

Всички статии на Брой 09, 2015

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Кърджали
Монтана
София
Пловдив
Плевен
ИНТЕРВЮ
Блиц
КОНЦЕРТ
Летен купон с "Веселите момчета"
ОБЩЕСТВО
Вече пазаруваме сами в "Билла"
ПОЛИТИКА
Защо и аз на избори?
ПРЕМИЕРА
С дъх на море
ПЪТЕПИС
На международна регата по Дунав
Архив на изданието
1 2 3 4 5