Брой 10, 2015

Тема: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

С дух на приятелство и взаимопомощ


Трети семинар на рехабилитационните центрове за хора със зрителни увреждания

От 23 до 25 септември в Дряново се проведе традиционният семинар на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания от цялата страна. Тази година основна тема на семинара беше зрителната рехабилитация. На нея беше посветен целият втори ден, а в следобеда на първия ден се разгоря дискусия по въпроса къде точно в Методиката за предоставяне на социални услуги се вместват нашите дейности. Лекторът по тази тема Стефка Пенчева, директор на Центъра в Габрово, изрази своето виждане на фона на сериозни дискусии с участниците в семинара. Повечето от тях не приемаха схващането, че в нашите центрове се провежда медицинска рехабилитация. Дълги разисквания имаше и по това обученията по ориентиране и мобилност и полезни умения терапии ли са, или обучения. В крайна сметка не се стигна до някакви твърди решения и дискусията остана отворена. Проблемите идват от това, че методиката е една и съща за всички категории инвалиди и е трудно дейностите по тяхната рехабилитация да се напъхат в един калъп. Това обаче трябва да стане, защото едва ли ще бъде направена отделна методика за всички категории инвалиди. Стефан Данчев, директор на Националния център в Пловдив, преди години предложи проект на методика за рехабилитация на хора със зрителни увреждания, но тя остана само проект.
Презентацията на Александрина Костова беше посрещната с голям интерес. Тя представи множество игри, които са изключително подходящи за трениране на остатъчното зрение. Особен интерес предизвика така нареченият геоборд. Той представлява квадратна дъска с шахматно забити нитове в нея, стърчащи около 1 сантиметър над повърхността й. С разноцветни ластици могат да се направят различни фигури, което освен че стимулира зрението, развива творческите умения. В края на занятието по един комплект бордове беше раздаден на всички центрове. Най-ценното на игрите и упражненията, които бяха демонстрирани, е, че те не изискват особено скъпо оборудване, а са много ефективни. Например с една по-голяма и една по-малка таблица за определяне на остротата на зрението може да се въздейства на подсъзнателно ниво. Показани бяха техники за определяне на градуса на зрителното поле и това в коя негова част потребителят вижда по-добре. Това е от особена важност за цялостната по-нататъшна работа.
Третият ден започна отново с лекция на г-жа Пенчева. Този път темата беше за определянето на качеството на предоставяните услуги. Тя обясни, че основен критерий в тази оценка трябва да бъде доколко тези услуги са повлияли на цялостното качество на живот на потребителя. Лекторката показа как чисто математически да изчислим стойността и ефективността на услугите. Тя разказа и за интересни практики в габровския Център. Подчертано беше каква голяма роля има рутинният характер на осъществяваните дейности. В Габрово всяка първа сряда от месеца се провежда среща на потребителите. В този ден всички се събират и имат групови занятия. Това ги кара да се чувстват ангажирани по точно определен график и да имат усещането, че са част от една малка общност. Същият ефект имат и екскурзиите, провеждани всяка трета сряда. Госпожа Пенчева завърши своята презентация, цитирайки един американски психолог, който казва: "Слепият човек трябва да има къде да отиде, какво да прави и да чувства, че е обичан".
В моята лекция за добри европейски практики аз се спрях най-подробно на рехабилитационните услуги във Великобритания. Успоредно с това бях прегледал доста информация за други европейски страни. Общото впечатление е, че навсякъде в Европа кипи дискусия доколко националните законодателства съответстват на Конвенцията за правата на инвалидите, приета от ООН. Много сериозно внимание се обръща на чл. 20, засягащ личната мобилност на всички категории инвалиди. Тук се третират въпросите, свързани с достъпността на околната среда. Интересен е фактът, че почти във всяка страна от Европейския съюз бастуните и оптичните средства се предоставят безплатно на незрящите граждани. Във Франция например всеки сляп човек може да си купи технически помощни средства на стойност до 4 хиляди евро за период от 3 години. Затова не е учудващо, че там масово се използват бастуни с електронни приспособления.
Друга гореща точка в дискусиите, свързани с Конвенцията, е чл. 27, отнасящ се до трудоустрояването. Заслужава внимание фактът, че в много европейски страни – Франция, Италия, Кипър и други, професията телефонист все още доста се практикува от слепите граждани. В Италия например всяка частна или държавна фирма, която има централа с повече от 5 линии, трябва задължително да трудоустрои един сляп телефонист. Всяка държавна или частна болница трябва да има в персонала си от 1 до 5% назначени незрящи масажисти. Освен Италия има и други страни като Кипър например, в които законодателството специално регламентира трудоустрояването по определени професии на хората без зрение. Броят на трудоустроените незрящи в работоспособна възраст варира от 25 до 35%. У нас той е 10%.
В Европа все повече се говори за скритото мнозинство на икономически неактивните хора. Това са гражданите, които достатъчно добре живеят със социалните пари и не търсят работа. Обсъждат се промени в законодателствата, целящи да стимулират тази категория граждани да излязат на трудовия пазар.
Това беше третият семинар, който отново доказа смисъла от провеждането на тези срещи. Обмяната на опит ни обогатява и разширява нашите хоризонти. Председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев предложи на бъдещите семинари да се канят представители от дирекциите "Социално подпомагане" и "Социални дейности". Да седнем на една маса с хората, които контролират предоставянето на социалните услуги, наистина би било полезно. Както винаги, така и този път неформалните разговори през трите вечери, прекарани заедно, изпълниха деловата атмосфера с дух на приятелство и взаимопомощ.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5