Брой 10, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397


На 10.09.2015 г. приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397 - "Компютърът за незрящите е като прозорец към познанието" на Сдружение "Прозорец към света", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.
Участниците в групата се запознаха с компютъра като конфигурация, с клавиатурата, клавишните комбинации, научиха се да създават и работят с файлове и папки. В процеса на обучение те придобиха знания и умения за работа с говорещ софтуер, който позволява на напълно незрящи хора да използват компютъра, работа с програма за текстообработка, ползване на интернет, електронна поща, програми за социални контакти в интернет пространството.
В групата за обучение бяха включени 5 души, като се приложи индивидуален подход на работа с цел постигане на висока ефективност в учебния процес. Програмата включваше интензивни занятия и време за самоподготовка в компютърния център на Сдружение "Прозорец към света", както и допълнителни консултации от обучителите.
В резултат на проведеното обучение бяха посрещнати неадресирани досега нужди на хората с увредено зрение, а именно достъпа до компютъра като средство за постигане на по-голяма информираност за събитията по света и у нас, достъп до сайтове и електронни библиотеки за повишаване на знанията, разширяване на възможностите за комуникация чрез ползването на електронна поща и участие в социалните мрежи, придобиване на умения за ползване на различни програми и офис техника. Това спомогна за преодоляване на социалната изолация на незрящите и за повишаването на самочувствието им като пълноправни членове на обществото, които могат да бъдат активни и да изразяват самостоятелно своята позиция по въпросите, които ги вълнуват.
На 14.09.2015 г. започна обучението по компютърна грамотност - ниво 1, на втората група от хора с увредено зрение, което ще продължи 9 седмици.
Настоящият проект обхваща периода юни 2015 г. – март 2016 г. и е на обща стойност 21 895,50 евро, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 година.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Прозорец към света" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.Назад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5