Брой 10, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397


На 10.09.2015 г. приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397 - "Компютърът за незрящите е като прозорец към познанието" на Сдружение "Прозорец към света", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.
Участниците в групата се запознаха с компютъра като конфигурация, с клавиатурата, клавишните комбинации, научиха се да създават и работят с файлове и папки. В процеса на обучение те придобиха знания и умения за работа с говорещ софтуер, който позволява на напълно незрящи хора да използват компютъра, работа с програма за текстообработка, ползване на интернет, електронна поща, програми за социални контакти в интернет пространството.
В групата за обучение бяха включени 5 души, като се приложи индивидуален подход на работа с цел постигане на висока ефективност в учебния процес. Програмата включваше интензивни занятия и време за самоподготовка в компютърния център на Сдружение "Прозорец към света", както и допълнителни консултации от обучителите.
В резултат на проведеното обучение бяха посрещнати неадресирани досега нужди на хората с увредено зрение, а именно достъпа до компютъра като средство за постигане на по-голяма информираност за събитията по света и у нас, достъп до сайтове и електронни библиотеки за повишаване на знанията, разширяване на възможностите за комуникация чрез ползването на електронна поща и участие в социалните мрежи, придобиване на умения за ползване на различни програми и офис техника. Това спомогна за преодоляване на социалната изолация на незрящите и за повишаването на самочувствието им като пълноправни членове на обществото, които могат да бъдат активни и да изразяват самостоятелно своята позиция по въпросите, които ги вълнуват.
На 14.09.2015 г. започна обучението по компютърна грамотност - ниво 1, на втората група от хора с увредено зрение, което ще продължи 9 седмици.
Настоящият проект обхваща периода юни 2015 г. – март 2016 г. и е на обща стойност 21 895,50 евро, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 година.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Прозорец към света" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.Назад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020