Брой 10, 2015

Тема: ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ

30 години списание "Есперанта файреро"


На 5 октомври в сградата на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" бе отбелязан 30-годишният юбилей на списанието на невиждащите есперантисти в България "Есперанта файреро" ("Есперантска искра").
С изпълнение на химна на есперантистите тържеството бе открито. На него присъстваха г-жа Мая Горова – заместник-председател на Българския есперантски съюз, представители на печатни и електронни медии и много от невиждащите български есперантисти.
В началото председателят на АНЕБ г-н Димо Димов откри тържеството с няколко встъпителни думи, след което бе прочетена кратка информация за историята на списанието.
Българската „есперантска искра” блясва през 1985 г., за да възпламени любознателността и потребността на незрящите българи, владеещи езика есперанто, да научават за събития от света и да споделят с гордост случващото се в родината ни.
"Изгря "Есперанта файреро". Ние със задоволство получихме точна информация за действителното раждане на братче на "Есперанта лигило". Появи се първият брой на есперантското брайлово периодично тримесечно издание в България – списание "Есперанта файрейро"." Така списание "Есперанта лигило" представя изданието на българските невиждащи есперантисти в бр. 5 от 1985 година.
Инициативата е на секцията на незрящите есперантисти, създадена през същата година към Съюза на слепите в България. За негов пръв редактор е назначен видният общественик и есперантист Тодор Шошев, който го редактира до смъртта си през 1991 година.
След това редактирането е възложено на Данчо Данчев, който обаче успява да издаде само един брой.
От 1995 до 2001 екип в състав - Ангел Сотиров, Владимир Желев и Фани Михайлова, редактира списанието на обществени начала. От 2002, по решение на Общото събрание на АНЕБ, отговорен редактор на „Есперанта файреро” е Данчо Данчев.
До 1991 г. списанието излиза четири пъти в годината и достига почти 400 екземпляра тираж. До 1997 г. то се разпространява безплатно за чуждестранните си читатели, а българските абонати заплащат символична абонаментна такса от 1 лев.
Поради финансови затруднения в периода от 1997 до 1999 г. асоциацията започва да търси спонсори за изданието. Първи се отзовават и подават ръка финландските слепи есперантисти. В този период списанието излиза едва два пъти в годината. Изданието е било подпомагано и от Международната лига на слепите есперантисти "ЛИБЕ", както и от отделни съидейници от Италия, Холандия, Австрия, Финландия и други държави.
От 1999 г. списанието е съвместно издание на три организации – Асоциация на невиждащите есперантисти в България, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" и Съюз на слепите в България, като отново излиза 4 пъти в годината.
Още от самото си появяване и досега списанието се посреща и чете с голям интерес от Северна Америка до Япония. Изпраща се на международни библиотеки и на Есперантския музей във Виена. От 2002 г. списанието се издава и на аудио носител за българските си абонати.
Водеща негова идея е да информира България за света и света за България. То успешно постига това чрез постоянните си рубрики "Есперантски живот", "Из живота на невиждащите", "Езикови въпроси", "Литература, изкуство, култура", "Запознайте се с нашата родина", "Интересно" и "Желаят да кореспондират", които изданието поддържа още от първия си брой.
В момента списанието се издава в брайлов и аудио вариант. Разпространява се и чрез интернет. С помощта на Мариана Евлогиева от миналата година то излиза и на плоскопечатен шрифт.
Списанието се посреща с голям интерес и от виждащите есперантисти. В момента редакционната колегия на "Есперанта файреро" е в състав: Данчо Данчев, Владимир Желев, Димо Димов и Радка Стоянова, като всеки от тях е отговорен редактор на един брой за годината.
Огромна благодарност редакционният състав изказва на Съюза на слепите в България, Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928", както и на постоянния си сътрудник Фани Михайлова. Благодарност и за Керанка Милушева и Иван Доброволов, които се грижат за брайловата версия на списанието, както и на екипа на брайловата печатница към ССБ, който се грижи то да достига навреме до своите читатели. Благодарност и за инженер Георги Калинов, който чрез музикалните илюстрации към всяка рубрика превръща аудиоверсията в приятно за слушане четиво, както и за Ивелина Дюлгерова от Варна, която отпечатва и разпространява списанието на плоскопечатен шрифт.
Огромна е и благодарността към верните читатели, които чрез своя интерес поддържат живота на "Есперанта файреро".
Поздравление от името на Българския есперантски съюз отправи и г-жа Мая Горова, а прекрасни музикални поздравления поднесоха варненската група "Еделвайс" с ръководител Недялка Митева и софийската вокална група "Люлин" с ръководител Райна Митина. Керанка Милушева изпълни на есперанто стихотворението на Василий Ерошенко "Предсказанието на циганката", а Наташа Велкова го рецитира и в превод на български език. Почетният член на асоциацията Радка Стоянова изпълни на есперанто и на български език стихотворението на Тодор Шошев "На майка ми".
Така, в сърдечна и непринудена обстановка премина честването на 30-годишния юбилей на списание "Есперанта файреро" – искрата, която възпламени огъня, сгряващ душите, сърцата и умовете на невиждащите есперантисти в България и в света. И така, както този огън се поддържа и не гасне вече 30 години, пожелаваме на колегите си да продължават още дълго да подаряват радост, знания и надежда на своите читатели.
Честит юбилей, колеги!

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020