Брой 10, 2015

Тема: ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ

30 години списание "Есперанта файреро"


На 5 октомври в сградата на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" бе отбелязан 30-годишният юбилей на списанието на невиждащите есперантисти в България "Есперанта файреро" ("Есперантска искра").
С изпълнение на химна на есперантистите тържеството бе открито. На него присъстваха г-жа Мая Горова – заместник-председател на Българския есперантски съюз, представители на печатни и електронни медии и много от невиждащите български есперантисти.
В началото председателят на АНЕБ г-н Димо Димов откри тържеството с няколко встъпителни думи, след което бе прочетена кратка информация за историята на списанието.
Българската „есперантска искра” блясва през 1985 г., за да възпламени любознателността и потребността на незрящите българи, владеещи езика есперанто, да научават за събития от света и да споделят с гордост случващото се в родината ни.
"Изгря "Есперанта файреро". Ние със задоволство получихме точна информация за действителното раждане на братче на "Есперанта лигило". Появи се първият брой на есперантското брайлово периодично тримесечно издание в България – списание "Есперанта файрейро"." Така списание "Есперанта лигило" представя изданието на българските невиждащи есперантисти в бр. 5 от 1985 година.
Инициативата е на секцията на незрящите есперантисти, създадена през същата година към Съюза на слепите в България. За негов пръв редактор е назначен видният общественик и есперантист Тодор Шошев, който го редактира до смъртта си през 1991 година.
След това редактирането е възложено на Данчо Данчев, който обаче успява да издаде само един брой.
От 1995 до 2001 екип в състав - Ангел Сотиров, Владимир Желев и Фани Михайлова, редактира списанието на обществени начала. От 2002, по решение на Общото събрание на АНЕБ, отговорен редактор на „Есперанта файреро” е Данчо Данчев.
До 1991 г. списанието излиза четири пъти в годината и достига почти 400 екземпляра тираж. До 1997 г. то се разпространява безплатно за чуждестранните си читатели, а българските абонати заплащат символична абонаментна такса от 1 лев.
Поради финансови затруднения в периода от 1997 до 1999 г. асоциацията започва да търси спонсори за изданието. Първи се отзовават и подават ръка финландските слепи есперантисти. В този период списанието излиза едва два пъти в годината. Изданието е било подпомагано и от Международната лига на слепите есперантисти "ЛИБЕ", както и от отделни съидейници от Италия, Холандия, Австрия, Финландия и други държави.
От 1999 г. списанието е съвместно издание на три организации – Асоциация на невиждащите есперантисти в България, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" и Съюз на слепите в България, като отново излиза 4 пъти в годината.
Още от самото си появяване и досега списанието се посреща и чете с голям интерес от Северна Америка до Япония. Изпраща се на международни библиотеки и на Есперантския музей във Виена. От 2002 г. списанието се издава и на аудио носител за българските си абонати.
Водеща негова идея е да информира България за света и света за България. То успешно постига това чрез постоянните си рубрики "Есперантски живот", "Из живота на невиждащите", "Езикови въпроси", "Литература, изкуство, култура", "Запознайте се с нашата родина", "Интересно" и "Желаят да кореспондират", които изданието поддържа още от първия си брой.
В момента списанието се издава в брайлов и аудио вариант. Разпространява се и чрез интернет. С помощта на Мариана Евлогиева от миналата година то излиза и на плоскопечатен шрифт.
Списанието се посреща с голям интерес и от виждащите есперантисти. В момента редакционната колегия на "Есперанта файреро" е в състав: Данчо Данчев, Владимир Желев, Димо Димов и Радка Стоянова, като всеки от тях е отговорен редактор на един брой за годината.
Огромна благодарност редакционният състав изказва на Съюза на слепите в България, Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928", както и на постоянния си сътрудник Фани Михайлова. Благодарност и за Керанка Милушева и Иван Доброволов, които се грижат за брайловата версия на списанието, както и на екипа на брайловата печатница към ССБ, който се грижи то да достига навреме до своите читатели. Благодарност и за инженер Георги Калинов, който чрез музикалните илюстрации към всяка рубрика превръща аудиоверсията в приятно за слушане четиво, както и за Ивелина Дюлгерова от Варна, която отпечатва и разпространява списанието на плоскопечатен шрифт.
Огромна е и благодарността към верните читатели, които чрез своя интерес поддържат живота на "Есперанта файреро".
Поздравление от името на Българския есперантски съюз отправи и г-жа Мая Горова, а прекрасни музикални поздравления поднесоха варненската група "Еделвайс" с ръководител Недялка Митева и софийската вокална група "Люлин" с ръководител Райна Митина. Керанка Милушева изпълни на есперанто стихотворението на Василий Ерошенко "Предсказанието на циганката", а Наташа Велкова го рецитира и в превод на български език. Почетният член на асоциацията Радка Стоянова изпълни на есперанто и на български език стихотворението на Тодор Шошев "На майка ми".
Така, в сърдечна и непринудена обстановка премина честването на 30-годишния юбилей на списание "Есперанта файреро" – искрата, която възпламени огъня, сгряващ душите, сърцата и умовете на невиждащите есперантисти в България и в света. И така, както този огън се поддържа и не гасне вече 30 години, пожелаваме на колегите си да продължават още дълго да подаряват радост, знания и надежда на своите читатели.
Честит юбилей, колеги!

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5