Брой 10, 2015

Тема: ПОКАНА

Общо събрание на ФСХЗУ


Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Федерацията, свиква общо събрание на 26.11.2015 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон“ – Дряновски манастир, Дряново.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на ръководните органи на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
1.1. Отчет на УС.
1.1.1. Съдържателен отчет.
1.1.2. Финансов отчет.
1.2. Отчет на КС.
2. Промени в Устава на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
3. Избор на председател на УС на федерацията.
4. Утвърждаване на бюджет на федерацията за 2016 г.
5. Утвърждаване на спортен календар за 2016 г.
5.1. Утвърждаване на държавен спортен календар за 2016 г.
5.2. Утвърждаване на международен спортен календар за 2016 г.
6. Информация по въпроси от текущ характер.

София, 01.09.2015 г.Назад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5