Брой 11, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Една перспективна среща в Етрополе


На 31 октомври, непосредствено преди провеждането на общото събрание на пълномощниците на софийската регионална организация на ССБ, в Етрополе се проведе среща на ръководството на Съюза на слепите в България с представители на местните власти в региона. На нея бяха поканени областният управител на София-област, представители от службите за социално подпомагане и кметовете на Ботевград, Правец и Етрополе. Замисълът бе да се установи трайно сътрудничество между ССБ и местната и общинската власт. Една от главните цели на това сътрудничество се състои в това, представителите на местните служби за социално подпомагане и кметовете на общини и населени места в региона да започнат да оказват съдействие на ръководството на ССБ за издирване и привличане в редовете на Съюза на хората с изгубена работоспособност по зрение над 71%, които живеят на територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Ръководството на РСО София е убедено, че тук има немалък брой хора със зрителни увреждания. Техните интереси биха били много по-добре защитени, ако и в този район на София-област се създаде териториална организация на Съюза на слепите в България. По този начин централното ръководство на ССБ, както и това на неговата регионална организация в София биха могли много по-пълноценно да помагат за решаването на наболелите им проблеми.
За съжаление денят се оказа твърде неподходящ за подобни срещи. На следващия ден - 1 ноември, в общините от региона щеше да се проведе втори тур на местните избори. Известно е, че в такива времена всички държавни и общински служители са плътно ангажирани в организацията и провеждането им. Поради тези ангажименти на срещата присъстваха значително по-малък брой служители, отколкото бяха поканени и се очакваше да дойдат.
От страна на държавните и общинските институции на срещата присъстваха г-жа Мирослава Рудолф - директор на Агенцията по заетостта за София-област, г-жа Росица Драганова - директор "Социално подпомагане" - Етрополе, и г-жа Виктория Радева - служител в същата дирекция.
От страна на ССБ в срещата взеха участие г-н Васил Долапчиев - председател на организацията, и председателят на РСО София г-н Асен Алтънов. Централната власт беше представена от г-н Хюсеин Исмаил - заместник омбудсман на Република България.
На срещата г-н Долапчиев запозна присъстващите с богатата и разнообразна дейност на нашата организация. Служителите от "Социално подпомагане" в Етрополе проявиха изключителна отзивчивост и заявиха своята готовност за съдействие и партньорство, като обещаха да информират и своите колеги от другите градове в региона за това начинание. По този начин се постави началото на едно, надяваме се, трайно и ползотворно сътрудничество. Преди края на срещата участниците се договориха, че в началото на следващата година отново ще се съберат, само че този път в много по-разширен състав.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6