Брой 11, 2015

Тема: ОБЩЕСТВО

Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ


В отговор на засиления интерес към услугите и ресурсите, предоставяни на хората с нарушено зрение, библиотеката на Нов български университет разработи онлайн платформа за достъп до дигитализирани документи от печатни материали – учебници и научна литература, научно-популярни книги, списания и други. Електронните текстове са във формат, който позволява възпроизвеждането им от синтезатори на реч чрез компютър или мобилен телефон. Този начин на четене е сред най-предпочитаните от хората със зрителни увреждания и в голяма степен замества четенето посредством брайлов шрифт.
Колекцията за незрящи читатели е достъпна на адрес http://bfb.nbu.bg/ или от библиотечния сайт, меню "Електронни ресурси", подменю "Дигитална библиотека". За използване на документите е необходимо потребителят да се регистрира. Това може да стане чрез:
- електронно заявление за регистрация, което може да се изтегли от началната страница на платформата,
-изпращане на молба за регистрация на имейл: bfb@nbu.bg,
-контакт с координатора на библиотечните услуги за хора с нарушено зрение Ивайло Маринов - тел. 02/8110191, вътрешен 119, имейл imarinov@nbu.bg.
След оторизиран вход в системата потребителите могат да търсят в колекцията по автор или заглавие, да прелистват по области на знанието или да отворят списък на последно добавените заглавия.
За да обогати електронната колекция, библиотеката приема индивидуални заявки от незрящи читатели за дигитализиране на нужните им документи на посочените по-горе имейл адреси.Назад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6