Брой 11, 2015

Тема: БЕЛЕЖКА

Един интересен факт


По времето, когато работех в Центъра за рехабилитация на възрастни късноослепели хора, сега НЦРС в Пловдив, получавахме едно списание "Социално дело", издание на тогавашното Министерство на труда и социалните грижи. Мисля даже, че го разпространяваха безплатно. Освен актуална информация в него публикуваха и интересни материали по социални теми. Веднъж ми попадна една статия, в която прочетох нещо много интересно, сигурен съм почти неизвестно.
В брой трети на списанието от 1979 г. (стр. 18-20) бе публикувана статията "Социално-осигурителната защита на българското население през епохата на отоманското владичество" – автор к.м.н. Христофор Македонски. От анонса ставаше ясно, че това е неговата дисертация. Наред с другото, там прочетох, че "в края на отоманското владичество, по инициатива на видния турски реформатор Мидхат паша, в Русенския вилает се правят опити за организиране на трудово-медицинска рехабилитация и трудоустрояване. Създава се специална работилница за плетене на рогозки от слепи хора (1867 г.)". За съжаление авторът не дава повече информация и не посочва използвания източник.
Тогава аз си записах това, но с времето го забравих и скоро го открих отново.
Мидхат паша е управител на Русенския вилает. Той е един от малкото прогресивни хора на Османската империя в началото на втората половина на ХIХ век. Има сведения, че той е имал идеи и за просветното дело. По-късно той става велик везир на Високата порта, но за съжаление става жертва на консервативните среди в двореца.
Цитираният по-горе факт навежда на мисълта, че когато говорим за делото на слепите в България, е необходимо да погледнем и по-назад от началото на ХХ век.

Владимир ЖЕЛЕВНазад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6