Брой 11, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Ден на белия бастун в Република Сърбия

Белият бастун е символ на самостоятелността на хората без зрение. Приет е като знак за тежко зрително увреждане и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Всяка година на 15 октомври се провеждат множество мероприятия с цел популяризирането на проблемите на хората със зрителни увреждания и политиките, насочени към пълноценната им интеграция във всички сфери на обществения живот.
На 14, 15 и 16 октомври по покана на Съюза на слепите в Република Сърбия в отбелязването на Деня на белия бастун се включи делегация от 32 участници от РСО София. В Крагуевац на 15 октомври бе проведена конференция по проблемите на хората със зрителни увреждания, в която бяха споделени опитът, постиженията и нерешените въпроси, засягащи пълноценната интеграция на незрящите във всички области на политиката, икономиката, културата и спорта.
На срещата гостите от България бяха топло приветствани от всички участници. Конференцията премина на високо ниво, сред гостите бяха министърът на социалната политика и вицепремиер на Република Сърбия Александър Вулин, който получи специална награда за активното си ангажиране с проблемите на хората с увреждания, Милан Стошич – председател на Съюза на слепите в Сърбия, духовници от Шумадската архиепископия, председателят на общинския съвет на Ниш г-н Джурджевич, много представители на държавни и общински власти от цялата страна, неправителствени организации, фирми - спонсори на мероприятието, представители на медиите. Подчертано бе, че сръбската телевизия RTS има специален сайт за незрящи, които в Сърбия са около 12 000, организирани в градски и общински организации. В този сайт звуково се представят всички събития, има богат архив и хората с увредено зрение могат да участват пълноценно в информационния обмен.
Домакините отчетоха постиженията си в областта на политиките за незрящите за осигуряването на достъпна среда в архитектурата и градския транспорт, направиха презентации на специализираните училища за деца със зрителни проблеми, на центровете за рехабилитация и библиотеките. Изпят бе химнът на слепите в Сърбия - една изключително въздействаща песен за угасващото слънце, което остава да свети в сърцата и душите на хората. Специално бе подчертана ролята на брайловото писмо и улесненията, които предоставят новите информационни технологии.
Следобед в Музикалната зала на община Крагуевац се състоя голям тричасов концерт на изпълнители с увредено зрение от България и Сърбия. Концерта посети и българският консул в Белград Атанас Кръстев, който специално подчерта личната си ангажираност с проблемите на незрящите и желанието си активно да помага за тяхното решаване.
Сръбските домакини бяха представени от вокална група "Архангели", "Крагуевац концерт оркестра", певците Снежана Величкович, Драган Попович, Мирослав Джорджевич и други. Българските участници - групата за шопски танци, Димитър Захариев, танцова група "Витоша", вокална група "Феникс" под ръководството на Георги Холянов, танцова група "Салса" и "Веселите момчета" разпалиха публиката с чудесните си изпълнения и обраха бурни овации.
Вечерта премина като дружеска среща на домакините с българските им гости, създадоха се много нови приятелства, набелязаха се идеи за бъдещи съвместни мероприятия и политики в полза на хората с увредено зрение.
Българската делегация разгледа Крагуевац и Ниш - красиви градове с богата история и култура, с интересни съвременни постижения. Поставихме основите на нови приятелства със западните ни съседи и се надяваме обмяната на опит в провеждането на политики в помощ на незрящите да ни позволи да активизираме дейността си в тази област в обединена Европа.

Даниела ДАМЯНОВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6