Брой 11, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Троян


15 октомври

По традиция и тази година на 15 октомври членовете на ТСО на слепите Троян се събраха, за да отбележат Международния ден на белия бастун. Мероприятието се проведе в един от големите ресторанти в града. Председателят на ТСО Троян Цветомир Банчев представи гостите и приветства присъстващите. За белия бастун и Деня на белия бастун кратък обзор направи Силвия Дацин, член на УС на ТСО Троян.
Гости на тържеството бяха г-жа Иванка Джабраилова - началник отдел "Образование, култура, младежки и социални дейности", г-жа Валентина Даскалова - главен експерт по социална и здравна политика, г-жа Димка Миховска - директор на дирекция "Социално подпомагане", г-жа Маргарита Якимова - началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги", г-жа Светлана Николова - член на управителния съвет на Съюза на инвалидите в Троян.
От община Троян подариха 10 бели бастуна на нуждаещи се членове по случай 15 октомври. На тържеството имаше приятна музика, чудесно настроение и тържествен обяд за присъстващите членове, придружители и гости.
Всички се разделихме щастливи и доволни от няколкото отлично прекарани часа с пожелание в териториалната организация подобни прояви да се организират по-често.

Силвия ДАЦИННазад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6