Брой 01, 2016

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Нов мандат - нов късмет!


Есента на изминалата 2015 година премина за Съюза на слепите в България под знака на изборите за председатели на РСО и пълномощници в Националното общо събрание. Регионалните конференции се проведоха по график и приключиха през втората половина на ноември. Съставът на НОС се обнови с близо 50 процента, а структурата на нашата организация претърпя леки изменения, като РСО Кюстендил и РСО Благоевград се сляха и център стана Благоевград, а РСО Дряново се премести и се превърна в РСО Габрово.
През следващите 5 години броят на пълномощниците в НОС е 57, в съответствие с установените квоти на представителство. И така ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ се оформи в следния състав:

РСО СОФИЯ
1. Асен Исаев Алтънов - преизбран
2. Йордан Николов Младенов
3. Иван Димитров Янев - преизбран
4. Донко Николов Ангелов
5. Иван Николов Бакърджиев

РСО ВАРНА
6. Методи Демиров Андонов - преизбран
7. Петър Запрянов Дечев
8. Славчо Георгиев Аврамов - преизбран
9. Етиен Недялков Тодоров - преизбран
10. Живко Стойков Бохоров

РСО ПЛОВДИВ
11. Велик Стефанов Атанасов - преизбран
12. Стефан Данчев Данчев - преизбран
13. Емил Карамфилов Узунов - преизбран
14. Алекси Анастасов Начев - преизбран
15. Пламен Рангелов Илиев - преизбран
16. Георги Николаев Генов
17. Мария Георгиева Муховска
18. Георги Цветанов Минков
19. Валентин Димитров Георгиев

РСО МОНТАНА
20. Атанас Велков Иванов - преизбран
21. Радослава Иванова Иванова
22. Петър Божидаров Илиев - преизбран
23. Ива Бориславова Петкова
24. Венцислав Неделков Ненков

РСО ПЛЕВЕН
25. Павлин Илиев Ангелов - преизбран
26. Невяна Георгиева Сотирова - преизбрана
27. Тодор Любенов Тодоров - преизбран
28. Илияна Любенова Киркова
29. Велизар Йорданов Хинков - преизбран

РСО СЛИВЕН
30. Васил Трифонов Долапчиев - преизбран
31. Тодор Радев Иванов - преизбран
32. Стефанка Петкова Иванова
33. Теодор Асенов Бояджиев

РСО СТАРА ЗАГОРА
34. Динка Славова Желева - преизбрана
35. Георги Станчев Желев - преизбран
36. Калина Стамова Стайкова - преизбрана
37. Иван Димитров Златков
38. Донка Кънева Карагитлиева

РСО БЛАГОЕВГРАД
39. Борислав Георгиев Лазаров - преизбран
40. Мария Благоева Картулева - преизбрана
41. Милчо Христов Порожанов

РСО БУРГАС
42. Бинка Димитрова Монева - преизбрана
43. Стойчо Димитров Миндов

РСО РУСЕ
44. Стефан Пенчев Стефанов - преизбран
45. Росица Иванова МариноваДанева

РСО ШУМЕН
46. Любомирка Лазарова Момчилова - преизбрана
47. Николай Василев Йорданов

РСО ГАБРОВО
48. Стефка Пенчева Пенчева
49. Негослав Събев Събев
50. Петя Йорданова Маркова
51. Цветомир Богданов Банчев

РСО СИЛИСТРА
52. Петранка Стоянова - преизбрана

РСО СМОЛЯН
53. Теменужка Стефанова Миткова - преизбрана
54. Емилия Маринова Николова - преизбрана
55. Недко Асенов Башев

РСО КЪРДЖАЛИ
56. Шюкран Мустафа Исмаил
57. Емилия Иванова Стоянова.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5