Брой 01, 2016

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Нов мандат - нов късмет!


Есента на изминалата 2015 година премина за Съюза на слепите в България под знака на изборите за председатели на РСО и пълномощници в Националното общо събрание. Регионалните конференции се проведоха по график и приключиха през втората половина на ноември. Съставът на НОС се обнови с близо 50 процента, а структурата на нашата организация претърпя леки изменения, като РСО Кюстендил и РСО Благоевград се сляха и център стана Благоевград, а РСО Дряново се премести и се превърна в РСО Габрово.
През следващите 5 години броят на пълномощниците в НОС е 57, в съответствие с установените квоти на представителство. И така ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ се оформи в следния състав:

РСО СОФИЯ
1. Асен Исаев Алтънов - преизбран
2. Йордан Николов Младенов
3. Иван Димитров Янев - преизбран
4. Донко Николов Ангелов
5. Иван Николов Бакърджиев

РСО ВАРНА
6. Методи Демиров Андонов - преизбран
7. Петър Запрянов Дечев
8. Славчо Георгиев Аврамов - преизбран
9. Етиен Недялков Тодоров - преизбран
10. Живко Стойков Бохоров

РСО ПЛОВДИВ
11. Велик Стефанов Атанасов - преизбран
12. Стефан Данчев Данчев - преизбран
13. Емил Карамфилов Узунов - преизбран
14. Алекси Анастасов Начев - преизбран
15. Пламен Рангелов Илиев - преизбран
16. Георги Николаев Генов
17. Мария Георгиева Муховска
18. Георги Цветанов Минков
19. Валентин Димитров Георгиев

РСО МОНТАНА
20. Атанас Велков Иванов - преизбран
21. Радослава Иванова Иванова
22. Петър Божидаров Илиев - преизбран
23. Ива Бориславова Петкова
24. Венцислав Неделков Ненков

РСО ПЛЕВЕН
25. Павлин Илиев Ангелов - преизбран
26. Невяна Георгиева Сотирова - преизбрана
27. Тодор Любенов Тодоров - преизбран
28. Илияна Любенова Киркова
29. Велизар Йорданов Хинков - преизбран

РСО СЛИВЕН
30. Васил Трифонов Долапчиев - преизбран
31. Тодор Радев Иванов - преизбран
32. Стефанка Петкова Иванова
33. Теодор Асенов Бояджиев

РСО СТАРА ЗАГОРА
34. Динка Славова Желева - преизбрана
35. Георги Станчев Желев - преизбран
36. Калина Стамова Стайкова - преизбрана
37. Иван Димитров Златков
38. Донка Кънева Карагитлиева

РСО БЛАГОЕВГРАД
39. Борислав Георгиев Лазаров - преизбран
40. Мария Благоева Картулева - преизбрана
41. Милчо Христов Порожанов

РСО БУРГАС
42. Бинка Димитрова Монева - преизбрана
43. Стойчо Димитров Миндов

РСО РУСЕ
44. Стефан Пенчев Стефанов - преизбран
45. Росица Иванова МариноваДанева

РСО ШУМЕН
46. Любомирка Лазарова Момчилова - преизбрана
47. Николай Василев Йорданов

РСО ГАБРОВО
48. Стефка Пенчева Пенчева
49. Негослав Събев Събев
50. Петя Йорданова Маркова
51. Цветомир Богданов Банчев

РСО СИЛИСТРА
52. Петранка Стоянова - преизбрана

РСО СМОЛЯН
53. Теменужка Стефанова Миткова - преизбрана
54. Емилия Маринова Николова - преизбрана
55. Недко Асенов Башев

РСО КЪРДЖАЛИ
56. Шюкран Мустафа Исмаил
57. Емилия Иванова Стоянова.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017