Брой 01, 2016

Тема: ЮБИЛЕЙ

80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"


На 16 декември в хотел "Рамада" в София бе проведено тържественото честване на 80-годишния юбилей на уникалната по рода си певческа формация – смесения хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
Официални гости на тържеството бяха г-жа Мариана Кърковска – главен секретар на Агенцията за хората с увреждания, Екатерина Ташкова – директор на дирекция "Интеграция на хората с увреждания", Лиляна Арсова – главен експерт в дирекция "Политики за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Драгослава Лунджова – Столична община, дирекция "Социални дейности" и архитект Стефан Стайнов – син на гениалния композитор, чието име носи смесеният хор.
От името на ръководството на Съюза на слепите в България приветствено слово поднесе председателят Васил Долапчиев, който припомни на присъстващите фрагменти от биографията на хора от неговото сформиране през далечната 1935 г. под името "Балкан". Впоследствие той е преименуван на Национален хор на слепите, а след 1986 г. придобива популярност като Смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
Хорът постига големи творчески успехи – над 300 часа записи в Националното радио, стотици концерти в страната и успешно популяризиране на българското хорово
изкуство чрез изяви в десетки европейски страни. Повече от половин столетие съставът е професионален и дава възможност на слепите хора да работят и да се изявяват пълноценно като професионални изпълнители. И ако днес той се възприема като самодеен, от гледна точка на това, че не се финансира от държавата и не е на издръжка към Съюза на слепите, то откъм професионализъм смело можем да го наричаме професионален, тъй като всеки от изпълнителите в него е професионалист от висока класа и чрез изпълненията си достойно защитава това звание.
От 2000 година, благодарение на непресъхващия ентусиазъм и огромното желание на диригента Петър Матев и няколко хористи, съставът работи и продължава да просперира чрез фондация "Хор на слепите Академик Петко Стайнов", като печели проекти и изнася концерти. През 16-те години от създаването на фондацията Съюзът на слепите винаги е подкрепял дейността й и в негово лице хорът е разчитал на протегната приятелска ръка.
В продължение на много години смесеният хор бе не само утвърден професионален певчески състав, но и служеше за визитна картичка на ССБ.
Гостите на тържеството бяха запознати с историята на формацията от самото й сформиране до днес и чрез по-пространен доклад.
Приветствия към юбилярите поднесоха г-жа Лунджова от името на Столична община, г-жа Кърковска от името на Агенцията за хората с увреждания, г-н Стефан Стайнов, г-н Спас Карафезов от името на Националното читалище на слепите и в качеството си на почетен член на ССБ.
По решение на Управителния съвет на Съюза на слепите в България председателят Васил Долапчиев удостои с медал за особени заслуги най-дългогодишния диригент на хора – маестро Стоян Бабеков. Със златна значка заслужено бе награден настоящият диригент Петър Матев, както и най-възрастният хорист Марин Матев.
Управителният съвет удостои със златна значка и г-н Рангел Попов, който извърши едно уникално и запомнящо се дело, събирайки голяма колекция от изпълнения на хора. Този процес отне много време, енергия и труд на г-н Попов, но резултатът от това ще остане съхранен за много поколения напред. Както самият той сподели - всичко това е дошло от сърцето му и резултатът си е заслужавал усилията.
И в края, естествено, думата бе дадена на самия юбиляр, който поздрави гостите си с изпълнения на църковнославянска музика, подобаващо в навечерието на Коледа, и обработен фолклор от български автори.
Тържеството приключи с коктейл, където се срещнаха много стари приятели и колеги.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017