Брой 01, 2016

Тема: ЮБИЛЕЙ

80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"


На 16 декември в хотел "Рамада" в София бе проведено тържественото честване на 80-годишния юбилей на уникалната по рода си певческа формация – смесения хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
Официални гости на тържеството бяха г-жа Мариана Кърковска – главен секретар на Агенцията за хората с увреждания, Екатерина Ташкова – директор на дирекция "Интеграция на хората с увреждания", Лиляна Арсова – главен експерт в дирекция "Политики за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Драгослава Лунджова – Столична община, дирекция "Социални дейности" и архитект Стефан Стайнов – син на гениалния композитор, чието име носи смесеният хор.
От името на ръководството на Съюза на слепите в България приветствено слово поднесе председателят Васил Долапчиев, който припомни на присъстващите фрагменти от биографията на хора от неговото сформиране през далечната 1935 г. под името "Балкан". Впоследствие той е преименуван на Национален хор на слепите, а след 1986 г. придобива популярност като Смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
Хорът постига големи творчески успехи – над 300 часа записи в Националното радио, стотици концерти в страната и успешно популяризиране на българското хорово
изкуство чрез изяви в десетки европейски страни. Повече от половин столетие съставът е професионален и дава възможност на слепите хора да работят и да се изявяват пълноценно като професионални изпълнители. И ако днес той се възприема като самодеен, от гледна точка на това, че не се финансира от държавата и не е на издръжка към Съюза на слепите, то откъм професионализъм смело можем да го наричаме професионален, тъй като всеки от изпълнителите в него е професионалист от висока класа и чрез изпълненията си достойно защитава това звание.
От 2000 година, благодарение на непресъхващия ентусиазъм и огромното желание на диригента Петър Матев и няколко хористи, съставът работи и продължава да просперира чрез фондация "Хор на слепите Академик Петко Стайнов", като печели проекти и изнася концерти. През 16-те години от създаването на фондацията Съюзът на слепите винаги е подкрепял дейността й и в негово лице хорът е разчитал на протегната приятелска ръка.
В продължение на много години смесеният хор бе не само утвърден професионален певчески състав, но и служеше за визитна картичка на ССБ.
Гостите на тържеството бяха запознати с историята на формацията от самото й сформиране до днес и чрез по-пространен доклад.
Приветствия към юбилярите поднесоха г-жа Лунджова от името на Столична община, г-жа Кърковска от името на Агенцията за хората с увреждания, г-н Стефан Стайнов, г-н Спас Карафезов от името на Националното читалище на слепите и в качеството си на почетен член на ССБ.
По решение на Управителния съвет на Съюза на слепите в България председателят Васил Долапчиев удостои с медал за особени заслуги най-дългогодишния диригент на хора – маестро Стоян Бабеков. Със златна значка заслужено бе награден настоящият диригент Петър Матев, както и най-възрастният хорист Марин Матев.
Управителният съвет удостои със златна значка и г-н Рангел Попов, който извърши едно уникално и запомнящо се дело, събирайки голяма колекция от изпълнения на хора. Този процес отне много време, енергия и труд на г-н Попов, но резултатът от това ще остане съхранен за много поколения напред. Както самият той сподели - всичко това е дошло от сърцето му и резултатът си е заслужавал усилията.
И в края, естествено, думата бе дадена на самия юбиляр, който поздрави гостите си с изпълнения на църковнославянска музика, подобаващо в навечерието на Коледа, и обработен фолклор от български автори.
Тържеството приключи с коктейл, където се срещнаха много стари приятели и колеги.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5