Брой 01, 2016

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Накратко


Отминалата 2015 година бе предизвикателство в дейността на Студиото за звукозапис на ССБ. След оттеглянето на някои от основните четци се наложи изпробването на нови кандидати, които за съжаление не успяха да удовлетворят високите изисквания на нашите читатели. Това доведе до намаляване на обема на новозаписаните заглавия и общата продължителност на направените записи. Започваме новата година с надежда да намерим гласове, достойни за нашите разбирания за високо качество и прецизност.
През годината започна работа в едно ново направление - осигуряване на достъп до заглавията, предоставяни на читателите ни, чрез използването на възможностите на Интернет. В сайта на Съюза, в рубриката "Фонобиблиотека”, е създадена форма за заявка на желаните заглавия (до 5), които ще бъдат доставени на съответния читател по електронен път. Тази разработка е в процес на тестване и за достъпността й своевременно ще бъдете уведомени с публикуване в сайта на ССБ заедно с инструкция за работа. Този модел на достъпност беше съгласуван с Министерство на културата, дирекция "Авторско право и сродни на него права", което в значителна степен ще разшири възможностите за достъп до наличните фондове на фонобиблиотеката.
Наред с това ще продължи да действа и сегашната технология на получаване на интересуващите ви заглавия както чрез заемане от Централната фонобиблиотека и съответните филиали, така и чрез абонаменти за списанията, издавани от Съюза, и годишните абонаменти за книги.
Ето няколко числа, характеризиращи дейността на Студиото през 2015 година:
- записани нови заглавия - 103 върху 47 диска с обща продължителност 1085 часа;
- записани списания - 252 часа върху 1800 диска;
- възстановени заглавия - 176 с обща продължителност 1710 часа, записани върху 63 диска;
- абонамент на книги - 1200 диска;
- дискове по заявки - 1386.
По-долу публикуваме списъците с възстановените и новозаписаните заглавия през 2015 година.

Стоян ВАСЕВНазад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5