Брой 01, 2016

Тема: РАЗКАЗ

Помни, че аз те обичах!


След ужасното земетресение в Япония отряд спасители достигна до разрушения дом на една жена. През една пролука те видяха тялото й. Позата й беше странна. Тя бе коленичила като човек, който се моли. Тялото й – наклонено напред, а ръцете й прегръщаха нещо. Тенекиеният покрив на къщата беше паднал върху главата и гърба й. С голяма мъка ръководителят на спасителния отряд успя да промуши ръката си през една пролука, за да достигне тялото на жената. Той се надяваше тя да е все още жива. Но усетил студенината на тялото й, разбра, че тя е мъртва. Заедно с отряда си той се придвижи към друг разрушен дом. Но някаква непреодолима сила го теглеше да се върне в дома на загиналата жена. Той се върна в дома й. Коленичи и пъхна главата си в един тесен отвор, за да може по-добре да огледа тялото на жената и мястото пред нея. И изведнъж с изненада развълнувано закрещя: "Дете! Тук има дете! Тук има дете!"...
Целият отряд се зае да разчиства развалините около тялото на мъртвата жена. Под нея лежеше тримесечно момченце, увито в шарено одеялце. Очевидно жената се бе пожертвала при рухването на дома, за да спаси синчето си. Тя го бе покрила с тялото си. Момченцето продължаваше да спи спокойно, когато ръководителят на групата спасители го пое в ръцете си.
Лекарят, дошъл по спешност, за да прегледа детето, като разгърна одеялото, видя един мобилен телефон, на чийто екран беше написано следното послание: "Сине, ако останеш жив, помни, че аз те обичах!". Спасителите си подаваха телефона от ръка на ръка и всеки, който прочетеше посланието на мъртвата майка, се разплакваше.
"Сине, ако останеш жив, помни, че аз те обичах!" – такава е майчината обич.

Владимир ЖЕЛЕВ,
превод от списание
"Есперантска връзка"
("Esperanta ligilo")Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017