Брой 01, 2016

Тема: РАЗКАЗ

Помни, че аз те обичах!


След ужасното земетресение в Япония отряд спасители достигна до разрушения дом на една жена. През една пролука те видяха тялото й. Позата й беше странна. Тя бе коленичила като човек, който се моли. Тялото й – наклонено напред, а ръцете й прегръщаха нещо. Тенекиеният покрив на къщата беше паднал върху главата и гърба й. С голяма мъка ръководителят на спасителния отряд успя да промуши ръката си през една пролука, за да достигне тялото на жената. Той се надяваше тя да е все още жива. Но усетил студенината на тялото й, разбра, че тя е мъртва. Заедно с отряда си той се придвижи към друг разрушен дом. Но някаква непреодолима сила го теглеше да се върне в дома на загиналата жена. Той се върна в дома й. Коленичи и пъхна главата си в един тесен отвор, за да може по-добре да огледа тялото на жената и мястото пред нея. И изведнъж с изненада развълнувано закрещя: "Дете! Тук има дете! Тук има дете!"...
Целият отряд се зае да разчиства развалините около тялото на мъртвата жена. Под нея лежеше тримесечно момченце, увито в шарено одеялце. Очевидно жената се бе пожертвала при рухването на дома, за да спаси синчето си. Тя го бе покрила с тялото си. Момченцето продължаваше да спи спокойно, когато ръководителят на групата спасители го пое в ръцете си.
Лекарят, дошъл по спешност, за да прегледа детето, като разгърна одеялото, видя един мобилен телефон, на чийто екран беше написано следното послание: "Сине, ако останеш жив, помни, че аз те обичах!". Спасителите си подаваха телефона от ръка на ръка и всеки, който прочетеше посланието на мъртвата майка, се разплакваше.
"Сине, ако останеш жив, помни, че аз те обичах!" – такава е майчината обич.

Владимир ЖЕЛЕВ,
превод от списание
"Есперантска връзка"
("Esperanta ligilo")Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5