Брой 02, 2016

Тема: ИНТЕРВЮ

Доверете се на нашите специалисти


С Йордан МЛАДЕНОВ разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

Едва ли има незрящ човек, на когото в един момент от живота му да не се е налагало да се замисли по какъв начин живее, как минава неговото ежедневие, може ли нещо да промени, за да живее по-добре... Напълно естествено пък тези въпроси пораждат други, не по-малко важни разсъждения като например – "Какво мога да правя аз?", "Искам да работя, но не мога да се придвижвам сам, зависим съм от придружител", "Изискванията на това работно място са да владея компютър", "За да кандидатствам в този конкурс, е необходимо да владея чужд език, поне на елементарно ниво"...

Ние сами избираме дали да се затворим вкъщи, дали да сме без работа, дали да се самосъжаляваме колко лошо живеем и как няма с какво да се занимаваме, или да се обърнем за помощ и да ползваме услугите на рехабилитационния център в своето населено място.
- Колко незрящи потребители се ползват от услугите на Центъра в София? – попитах неговия директор г-н Йордан Младенов.
- При капацитет 60 потребители в момента имаме 86 ползватели на различни услуги, като някои от тях получават по повече от една, а други, които ходят на работа, се възползват последователно от различни курсове.
- Споменахте доста по-малък капацитет, как поемате толкова хора?
- Сериозен е проблемът с липсата на помещения. Освен двете стаи и кухнята ние ползваме и класна стая в мазето, но в много от случаите обучението е индивидуално, а в мазето въздухът не е много добър и не на всички е приятно, но такива са нашите възможности. На никой, който е потърсил нашите услуги, не сме отказали.
- Какви други услуги предлагате?
- Това са традиционните полезни умения, психологически консултации - беседи с психолога всяка сряда. От много години провеждаме музикална терапия. Наблягаме на компютърните технологии. Имаме двама компютърни специалисти, които са доста натоварени. Освен с компютри те се занимават и с качване на говорещи програми на GSM устройства и обучават желаещите как да ги ползват.
- Има ли желаещи да усвояват брайловото писмо, тъй като компютрите доста го изместиха?
- Има известно съживяване на интереса към брайла. Когато започнахме, имахме по един курсист, сега вече имаме по трима - четирима кандидати. Те не са започнали да се занимават активно, но техният мотив е, че искат да могат да си прочетат надписите на опаковките на лекарствата, да могат да четат картите за игра и тъй насетне. На фона на намаляващия интерес към брайла лично за мен това е постижение. В тази връзка започва да ни притеснява един проблем с брайловите машини. Те са много стари и се повреждат постоянно. Нашите разходи се одобряват от Софийска голяма община и лично от заместник-кмета по социалните въпроси Албена Атанасова. Новите брайлови машини струват около 1200 лв., а ние за дълготрайни материални активи имаме право да изразходваме по 700 лв., с които практически е невъзможно да закупим нови машини, а ги ползваме много активно. Но проблемът трябва да бъде решен. Засега поправяме старите, докато е възможно.
- Има ли нови услуги, въведени през изминалата година?
- Ако направим равносметка, можем да кажем, че е била една успешна година за нашия център. Въведохме нова услуга, която е от изключителна важност за хората с остатъчно зрение. За нейното организиране се изискваше доста време, но сега може да се каже, че тази услуга вече може да се ползва от нуждаещите се. Психоложката от нашия център премина обучение в университета лично при проф. Владимир Радулов. Той препоръча литература по зрителна рехабилитация, която всички ние от екипа много подробно изчетохме. Бяхме и на семинара по зрителна рехабилитация, който се провежда всяка година. Психоложката премина и през обучение през НЦРС - Пловдив, който има много богат опит в тази област. Затова смятам, че сме подготвени и вече предоставяме тази услуга. За съжаление нямаме достатъчно площи. Кабинетите по зрителна рехабилитация изискват специфично оборудване, доста солидно по обем и ние ще се постараем да направим нещо максимално качествено, съобразено с нашите възможности. Разполагаме с най-съвременна техника и се надявам, че интересът на нашите клиенти към заниманията по зрителна рехабилитация ще нарасне. Имаме електронни и механични лупи с вградено осветление, което дава възможност на всеки клиент да прецени кое от оптичните средства му е най-подходящо.
- Нещо ново в обучението по ориентиране и мобилност?
- Стараем се непрекъснато да повишаваме квалификацията на персонала. Миналата година проведохме семинар в Софийския университет с преподавателите по ориентиране и мобилност. Това обучение беше за съставянето на тактилни карти. Сега ни предстои провеждане на още едно такова обучение при доц. Мира Цветкова. То е свързано отново с тактилните карти, но вече и с работа с "Фотошоп". Считаме, че съвременната технология позволява тактилните карти да се изработват с помощта на компютър, а не чрез наслагване на различни материали и на термоформ да се изважда тактилната карта. Разбира се, компютърът дава много по-големи възможности. Тук ще използваме и микрокапсулна хартия за релефни изображения. Това ще улесни както преподавателите, така и клиентите, защото освен вербалните пояснения ще може чрез релефното изображение да се добие по-пълна представа за заучавания обект или маршрут. На 22 март ще се пусне в експлоатация новата Централна гара – София. Нашият център ще предлага услугата обучение по ориентиране вътре в самата гара и в района около нея. За пръв път в гарата са направени водещи линии с надлъжен релеф. Идеята ни е да се обучат желаещите да познават гарата и транспортните връзки с метрото, автобусите и трамваите. Желаещите могат да бъдат обучени и на придвижване и на автогарата, намираща се в близост до ЖП гарата. Наистина районът е труден за ориентиране, но не е невъзможно. Ние ползваме метроводителя, любезно предоставен ни от "ЦПСИ - Приоритети", и към него хората проявяват голям интерес. Това ме навежда на мисълта, че по-нататък и ние можем да съставяме нещо подобно плюс тактилната карта плюс обучението, тъй като е трудно да се запомнят всички маршрути подробно. Вербалното или писменото обяснение ще облекчи в голяма степен ползвателя.
- Вече провеждате курсове по английски език III и IV ниво, успяхте ли да закупите необходимото?
- Да. След редица написани доклади ни разрешиха да закупим "Хедуей 4" - пълен комплект учебници с аудио дискове. За пръв път ще се опитаме да направим нещо и аз мисля, че ще успеем да адаптираме и изпринтим учебника на брайловия принтер.
- Някой от вашите служители ли ще го направи?
- Да, ние, незрящите служители от Центъра, всички минахме на обучение във фирма „БГ Асист” за предпечатна компютърна обработка. Така придобихме тази квалификация, за да можем сами да отговаряме на нашите потребности. Курсът включваше текстообработка и работа с принтер през "Уиндоус". Сега ще имаме възможност активно да използваме нашия принтер не само за учебните помагала по английски, но и за други брайлови материали.
- Предстоящо е преминаването на Центъра от Столична община на подчинение на Съюза на слепите. Това ще доведе ли до някакви съществени промени или проблеми във вашата работа?
- По отношение на клиентите на Центъра промени на практика няма да има. Персоналът също ще се запази. Може би ще се обяви конкурс за директор.
- Имате ли любима максима, от която да се ръководите?
- Аз винаги се опитвам да следвам думите на един американски психолог, който казва - "Един незрящ човек трябва да има къде да отиде, да има какво да прави и там, където отива, хората да го приемат и да го обичат. Тогава той чувства живота си по-осмислен". Обучавайки клиентите на различни умения, нашата цел е да променим качеството на техния живот за години напред.Назад

Всички статии на Брой 02, 2016

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА
Първо послание на свети апостол Павел до коринтяни
Легенди за свети Валентин и свети Трифон Зарезан
Стихове за любовта
ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
"Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността" или пореден опит за отнемане на права
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИНТЕРВЮ
Доверете се на нашите специалисти
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Скритото мнозинство на незрящите безработни в Европа
ПРОЕКТИ
Диалог на тъмно във Варна
СПОРТ
Лична позиция
ССБ ИСТОРИИ
Човекът на Вълко Червенков
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8