Брой 02, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Диалог на тъмно във Варна


Диалог на тъмно е успешен иновативен модел за социално предприемачество, основан от д-р Андреас Хайнеке в Германия и работещ повече от 25 години. Незрящата българка Даниела Димитрова е водещ обучител в организацията, която прави първи сериозни крачки в България заедно с екипа на фондация "Синергия" и федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
От април до юни 2015 г. се проведоха няколко успешни културни събития в пълна тъмнина – "Винена дегустация в тъмното", "Концерт в тъмното" с изявата на незрящия музикант и джазмен Нено Илиев и "Поезия в тъмното" с участието на млади български поети. Насърчен от успеха и новите възприятия, които тъмнината стимулира, екипът продължи със събитията по проекта, финансиран от програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът представлява организирани събития – "Срещи на тъмно", които се водят от специално обучени незрящи в напълно затъмнени помещения. В такава среда ролите се разменят и повечето участници "загубват" едно от основните си сетива – зрението, и по този начин стават по-чувствителни към другите, повишават се доверието и намирането на общи допирни точки между участници с различна професионална, възрастова, етническа и друга принадлежност.
Дори световни лидери се учат на "диалог в тъмното". От няколко години насам Световният икономически форум прилага необичайния метод за обучение на световни политически и икономически лидери, които по традиция се събират всяка година в швейцарското градче Давос. Организаторите предлагат "приятно, ужасяващо" изживяване за хора като висшите шефове на "British Petroleum", "Coca-Cola", "Google", "Citigroup" и други подобни. Методът цели да даде урок по мениджмънт на икономисти, инвеститори, учени и политици, като те бъдат събрани в една тъмна зала, пълна с изненади и неочаквани задачи. В атмосферата на объркване и дискомфорт лидерите изпълняват редица задачи и в същото време дискутират как се чувстват „разсъблечени” от власт и влияние.
"Преди всичко това е вид забавление", твърдят организаторите, между които е и българката Даниела Димитрова. "В тъмната стая рангът изчезва, всичко, което има значение, са качествата на самата личност. Мозъчните клетки на тези важни клечки трябва да танцуват в този момент." Андреа Райзе, директор на отдел "Човешки ресурси" в немска компания за регистрация на търговски стоки, е една от преминалите през тъмната стая. "Там човек не може да скучае - казва тя. - Тъмната стая създава абсолютно непредвидима ситуация, режисирана да провокира световните лидери".
В България проектът "Диалог в тъмното" е представен от фондация "Синергия", която организира ежемесечни събития на тъмно - дегустации, вечери, презентации, екипни обучения, коучинг сесии и други.
Проектът BG05/1875 "Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства" се изпълнява от федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, http://www.ngogrants.bg.
Тематичната област на проекта е "Демокрация, права на човека и добро управление", а тематичният приоритет – "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво".
Между 19 и 22 януари "Диалог на тъмно" гостува във Варна. Морската ни столица бе третият град, в който се направиха работилници по проекта. Идеята бе да се привлекат хора от различни институции, което се оказва много трудно. Основни участници във Варна бяха хора от различни центрове за лица с увреждания, учители от УДНЗ "Професор Иван Шишманов" и работещи в Бюрото по труда – Варна. Имаше и младежи – доброволци от различни европейски страни.
В рамките на 4 дни се проведоха 8 работилници – по една сутрин и по една следобед. Бе проявен интерес от медии, като представители на БНР - програма "Хоризонт" и радио "Варна" лично преживяха събитието. Освен да бъдат в ситуация, в която са незрящите, идеята за виждащите участници е да се замислят върху правилната комуникация. Много често хората осъзнават, че на тъмно могат да използват допълнителни свои сетива и успяват да се адаптират сравнително бързо към новата ситуация, за което е много важен контактът с другите. Сесиите са по около час, час и половина на тъмно, а после също толкова и на светло. Сесиите на тъмно се провеждат от така наречените фасилитатори. По проекта в България са проведени обучения за фасилитатори, като критериите са покрили шест човека. Това са Савка Кацарска, Недялко Димов, Милена Костадинова, Михаил Илиев, Румяна Янева и Ели Кушнеренкова. Събитието се проведе в Културния дом към "Успех" Варна, за което участниците в проекта благодарят за помощта и гостоприемството на домакините.
Серията от срещи в тъмното приключва в Бургас от 18 до 21 февруари 2016.
Може би, показвайки на практика на виждащите си сънародници какво в действителност е усещането да се чувстваш понякога напълно безпомощен в най-елементарни за тях ситуации, екипът на проекта е успял поне мъничко да промени отношението към незрящите и е накарал преминалите през изпитанието в тъмната стая да осъзнаят колко е тънка границата, която животът е поставил между хората, лишавайки една част от тях от едно-единствено от сетивата им. Може би нашите съграждани, престрашили се да се лишат от зрение за 90 минути, са се убедили, че всъщност в тъмнината всички – зрящи и незрящи, сме равни.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 02, 2016

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА
Първо послание на свети апостол Павел до коринтяни
Легенди за свети Валентин и свети Трифон Зарезан
Стихове за любовта
ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
"Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността" или пореден опит за отнемане на права
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИНТЕРВЮ
Доверете се на нашите специалисти
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Скритото мнозинство на незрящите безработни в Европа
ПРОЕКТИ
Диалог на тъмно във Варна
СПОРТ
Лична позиция
ССБ ИСТОРИИ
Човекът на Вълко Червенков
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8