Брой 03, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания


Шестте пловдивски района кандидатстваха и спечелиха проекти, финансирани по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" на обща стойност близо 3 милиона лева. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Услугите са насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват, към подобряване достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция. Замисълът е прост – ако кандидат беше община Пловдив, средствата и броят на ползвателите на предоставяните по проекта услуги и на наетите асистенти и други служители щяха да са значително по-ограничени.
Стартът на проектите за различните райони беше по различно време през месеците януари и февруари, като започна с тяхната презентация пред обществеността. Продължителността им ще е 23 месеца, в които е включено и времето за подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугите по проектите, за информиране, консултиране и подбор на кандидатите за ползватели на услугите, за закупуване на оборудване и други. Реалното време за предоставяне на услуги за лична помощ, услуги за социално включване, услуги в дома, медико-социални услуги и други съпътстващи основните дейности услуги е 20 месеца.
Тъй като почти 65% от членския състав на ТСО "Пулпудева" населява пловдивския район "Източен", а половината от тези хора живеят в съюзния жилищен комплекс, ръководството на организацията получи съгласието на районния кмет Николай Чунчуков и се договори с ръководителя и координатора на проекта за района - Емил Начев и Стефка Симеонова, да се повтори практиката от предишния проект "Помощ в дома", осъществен преди две години. Тогава на два пъти ръководството на проекта посети съюзния жилищен комплекс, където се срещна с желаещите да ползват предоставените по проекта услуги като потребители, както и с кандидати за обслужващ персонал към този проект.
На 21 януари ръководителят на проекта "Независим живот - район "Източен" Емил Начев и неговият екип се срещнаха с хора с увредено зрение, за да разяснят на място целите и дейностите по наскоро спечеления социален проект в районната администрация. Координаторът на проекта Стефка Симеонова подробно описа пред интересуващите се зрително затруднени естеството на почасовите услуги, както и документите, които ще се подават по време на кампанията от потребители и служители. На място бяха предоставени необходимите формуляри. Аудиторията беше много активна в задаването на въпроси относно начина на изпълнение на услугите и критериите за оценка при социалното анкетиране. Всички се обединиха около мнението, че реализацията на сходния проект "Помощ в дома", който се продължава по схемата "Независим живот", е била много успешна и хората се надяват тази линия да продължи и сега. В услуга на хората с увреждания Емил Начев поясни, че екипът му ще приеме документите на втора среща в комплекса на слепите в края на февруари, за да не се затрудняват бъдещите потребители с увредено зрение с пътуване до кметството.
От името на всички присъстващи председателят на териториалната организация Георги Генов пожела успешна дейност на екипа за управление на проекта и изрази благодарност към кмета Николай Чунчуков за неговата съпричастност и съдействие за осъществяването на това изключително важно социално мероприятие.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 03, 2016

ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
Като че ли чуха нашия глас
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Горна Оряховица
Силистра
ЛЮБОПИТНО
Незрящи шофираха по писта за Формула 1
ОБЩЕСТВО
Как използвам сонар, за да се ориентирам в света
ОБЯВА
Конкурс
ПРЕМИЕРА
Предисловие
Подаръците на Владимир Желев
Розата
ПРОЕКТИ
Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания
СЪОБЩЕНИЕ
НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
"Toйота" прави устройство за навигация на незрящи хора
ЮБИЛЕИ
Предприятие "Успех" - Варна на 60 години
Владимир Желев - нима на 80?!
65 години Общ съюз на българските слепи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8