Брой 03, 2016

Тема: ПРЕМИЕРА

Подаръците на Владимир Желев


(Още нещо за автора)

"Книгата е свещеното писание на човешкия дух"
Максим Горки (1868 - 1936)

Известният есперантист Владимир Желев е роден в Добрич. Наследник е на два големи рода - Овчарови и Калинкови, чиито добродетели са част от духовната му същност.
Познаваме се от детските ни години, бяхме съученици. И сега го виждам седнал на първия чин - кротък, възпитан, знаещ. После се разминахме - учихме в различни училища и университети, живяхме и работихме в отдалечени градове. Срещнахме се отново на един конгрес на Българския есперантски съюз и... се запознахме. Така е, бяхме остарели, без нито веднъж да се пресекат пътищата ни. И от 2002 г. сме приятели с общи спомени и познати. В това време Владимир Желев е изучил eсперанто, завършил СУ "Св.Климент Охридски", създал семейство с деца и внуци, натрупал не само трудов стаж, но и мъдрост.
Чета почти всичко, което пишеq и се радвам, че моят съученик е талантлив човек, че е ученолюбив, трудолюбив, отзивчив, стриктен при изпълнение на задачите. И особено важно - трудностите в живота не са го уплашили, не са сломили волята му.
През 2004 г. Желев издаде книгата "Есперантското движение сред невиждащите хора в България", а през 2012 г. и второто й допълнено издание. За тях авторът пише: "Друга моя страст е историята, тя е и втората ми специалност. Оттук навярно е и моят интерес към историята на есперантското движение сред невиждащите хора в България - нещо, за което твърде малко се знае".
Книгите му са представяни в Пловдив, София, а втората и в Киев, Украйна по време на 78-ия Международен конгрес на слепите есперантисти.
Като председател на АНЕБ (Асоциацията на невиждащите есперантисти в България) от създаването й през 1998 г. до 2014 г., а сега почетен председател, той е имал възможност да участва в международни конгреси и с доклади, да създава приятелства, да опознава хората. Но и да организира не само национални, но и международни конгреси и срещи в България на невиждащите есперантисти - в Пловдив, София, Варна, Албена, Обзор. И всички при перфектна организация.
За дейността му като активен есперантист може много да се пише. Затова говорят освен книгите, които издаде, и многобройните публикации в есперантския и българския печат. Започнал като дописник в Добрич, той пише и сега както за проведените мероприятия от Асоциацията, така и отзиви за книги, похвални слова за юбилеи на колеги есперантисти, за хора, с които се е срещал.
За своята активна организационна и просветна дейност е удостоен със званието "Почетен член на Българския есперантски съюз", медал за особени заслуги, медал "100 г. есперанто и други".
Днес не обширната му дейност на есперантски деятел, за която трябва да се напише специална книга, а повод за тези слова са разказите му. Не сме говорили какво обича да прави извън преките си задължения в работата и в семейството, но със сигурност писането е едно от тях. Създаването на разкази - интересни и вълнуващи, на български и есперанто. За един от тях през 2012 година спечелва втора награда от Международния конкурс "Христо Горов". Добър психолог - той вниква в човешката душа и води читателя да го следва с интерес. Разказите му са публикувани в сп. "Матадор" - Добрич, във вестници и специализирани издания. Радвам се, че ги е събрал и излизат в книга, като по този начин ще стигнат до нови читатели и ще дадат възможност да се види и другата страна на неговата духовна същност.
"Хубавата книга е подарък, завещан от автора на човешкия род" - Джоузеф Адисън (1672-1719). Че книгите на Владимир Желев са чудесен подарък за историята на есперантското движение е безспорно. Като представя второто издание на книгата в сп. "Български есперантист", Георги Михалков - писател, гл. редактор на списанието, пише: "Владимир Желев написа ценна и необходима книга, която показва широкото есперантско движение на невиждащите есперантисти в нашата страна. Той е не само активен есперантист, но и един от най-известните просветени невиждащи хора в България... Неговата активна есперантска дейност трябва да бъде пример за бъдещите есперантисти." (бр. 3, 2012). Не се съмнявам за успеха и на новата му книга.
През 2016 г. Владимир Желев навършва 80 години, време, извървяно с достойнство.
Честит юбилей и добър път на книгата!

Елена ПОПОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2016

ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
Като че ли чуха нашия глас
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Горна Оряховица
Силистра
ЛЮБОПИТНО
Незрящи шофираха по писта за Формула 1
ОБЩЕСТВО
Как използвам сонар, за да се ориентирам в света
ОБЯВА
Конкурс
ПРЕМИЕРА
Предисловие
Подаръците на Владимир Желев
Розата
ПРОЕКТИ
Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания
СЪОБЩЕНИЕ
НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
"Toйота" прави устройство за навигация на незрящи хора
ЮБИЛЕИ
Предприятие "Успех" - Варна на 60 години
Владимир Желев - нима на 80?!
65 години Общ съюз на българските слепи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8