Брой 03, 2016

Тема: ОБЯВА

Конкурс


Настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" обявява конкурс за есе на тема "Аз чета", във връзка със светлия празник на културата на светите братя Кирил и Методий. Крайния срок за изпращане на творбите е 30.05.2016 г. на e-mail: nllb@abv.bg или на адреса на читалището гр. София, пл. "Славейков" 1Б.
Предвидени са три награди - първата е в размер на 80 лв., втората 60 лв., третата 40 лв.Назад

Всички статии на Брой 03, 2016

ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
Като че ли чуха нашия глас
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Горна Оряховица
Силистра
ЛЮБОПИТНО
Незрящи шофираха по писта за Формула 1
ОБЩЕСТВО
Как използвам сонар, за да се ориентирам в света
ОБЯВА
Конкурс
ПРЕМИЕРА
Предисловие
Подаръците на Владимир Желев
Розата
ПРОЕКТИ
Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания
СЪОБЩЕНИЕ
НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
"Toйота" прави устройство за навигация на незрящи хора
ЮБИЛЕИ
Предприятие "Успех" - Варна на 60 години
Владимир Желев - нима на 80?!
65 години Общ съюз на българските слепи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8