Брой 04, 2016

Тема: ОБЩЕСТВО

Декларация


Уважаеми читатели,
Публикуваме пълния текст на Декларацията за достъпността на хората в неравностойно положение, приета от Столичния общински съвет на 14 април 2016 година. Тя е базирана на Меморандума за достъпност, оповестен на 7 януари 2016 година.


ДЕКЛАРАЦИЯ

Водени от стремеж за реална и безусловна достъпност за хората в неравностойно положение, включваща в себе си архитектурна и транспортна достъпност, достъпност до услуги, образование и информация, ние, общинските съветници от Столичен общински съвет, сме твърдо решени в рамките на мандата на настоящия Общински съвет реално да защитим това неоспоримо право и потребност за всяко човешко същество.

Достъпността е за всеки и ние се ангажираме да организираме публични събития, на които ще се предоставя информация по въпросите относно достъпността, като същевременно по този начин ще можем да запознаваме обществеността с конкретните наши постижения в тази област, а също така и гражданите ще имат възможност да изразяват мнения и да правят предложения.

Водещо в нашата предстояща работа, касаеща осигуряване на реална достъпна градска среда за всички граждани без изключение, ще бъде:
1. Прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 26 януари 2012 г. – ДВ, бр. 12 от 2012 г., в сила за Република България от 21 април 2012 г.
2. Прилагане на Закона за устройство на територията;
3. Прилагане на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
4. Ще положим усилия за стриктен контрол по отношение на достъпността;
5. Ще положим усилия за осигуряване на възможност за участие на представители на неправителствени организации на хора с увреждания при установяване на годността за ползване на строежи с обществено значение, които представители да имат съвещателен глас.

Ние, общинските съветници, изразяваме съпричастността си към нашите съграждани, които по една или друга причина се намират в неравностойно положение, и заявяваме, че ще работим в полза на всички граждани на територията на Столична община.

София, 14.04.2016 г.Назад

Всички статии на Брой 04, 2016

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Стара Загора
Кърджали
Кюстендил
Монтана
Велико Търново
ЛЮБОПИТНО
Сляпо българче стана детето чудо на САЩ
МЕДИЦИНА
"МедикАрт" гостува на "Зари": Диабетна ретинопатия
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Декларация
ПРАЗНИЧНО
Христос Воскресе!
Света мироносица и равноапостолна Мария Магдалина
Великден край "Александър Невски"
Свети Георги Победоносец
Едно от чудесата на свети Георги Победоносец
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект на фондация "Хоризонти"
"Билла България" осигурява помощни технически средства за незрящи хора
СПОРТ
С благодарност
СЪОБЩЕНИЯ
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение
XVII НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
Как Facebook ще направи така, че незрящите да "виждат" снимките в сайта?
Архив на изданието
1 2 3 4 5