Брой 04, 2016

Тема: ПРАЗНИЧНО

Света мироносица и равноапостолна Мария Магдалина


Когато Господ Иисус Христос ходел по Галилея и чрез Своята божествена сила извършвал личби и чудеса, към Него пристъпила жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го молила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове (Марк 16:9) и напълно я изцерил от болестта, от която тя страдала. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала Неговото учение и вървяла след Него до самата Негова кръстна смърт. Заедно с другите св. жени тя гледала страданията на Христа и плачела за Него. Заедно с майката на Спасителя тя стояла при кръста и видяла, как положили Господа в гроба.
Тъгувайки за смъртта на Спасителя, св. жени приготвили благовонно миро, за да помажат с него, според юдейския обичай, тялото на Иисус Христос. И след като минала съботата, рано сутринта отишли на гроба. Но по-рано от всички, още до разсъмване, дошла на гроба Мария Магдалина. За голямо свое учудване тя видяла, че камъкът е отвален и гробът празен. Смутена от виденото, Мария Магдалина бързо се затекла при апостолите Йоан и Петър и им казала: "Вдигнали Господа от гроба и не зная, где са го положили." Йоан и Петър веднага тръгнали подир нея и като влезли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и че в ъгъла лежат само повивките, с които то било обвито. Те се върнали, а Мария останала на гроба, стояла и плачела. И както плачела, надникнала в гроба и ето видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. Те й казали: "Жено, защо плачеш?"
– Вдигнали Господа моего – отговорила тя – и не зная где са Го положили.
Като казала това, тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не го познала и мислела, че е градинарят.
– Жено – казал й Той, – защо плачеш, кого търсиш?
– Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми, где си Го положил и аз ще Го взема.
– Марийо! – казал й тогава Спасителят.
Едва сега Мария познала и радостно извикала: "Учителю!"
– Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята Ми и им кажи, че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при вашия Бог!
В това време и другите жени, които вече се връщали от гроба, срещнали по пътя Спасителя, Който им казал: "Радвайте се!" Те паднали пред нозете Му и му се поклонили.
По такъв начин светите жени, които ревностно служели на Господа по време на земния Му живот, се удостоили да бъдат първи благовестници на Неговото славно възкресение. Мария Магдалина, която първа видяла възкръсналия Господ, утешила скърбящите ученици с радостните думи: "Христос възкресе!" Като първа благовестница на възкресението, тя е призната от църквата за равноапостолна.
След Възнесението Господне Мария Магдалина прекарвала с Пресвета Богородица и с апостолите в постоянна молитва и била свидетелка на първите успехи на християнското учение в Йерусалим. Пълна с усърдие и вяра, тя сама проповядвала словото Божие и затуй посещавала разни страни. Църковното предание говори, че посетила и Рим и че поднесла на императора Тиберий червено яйце, като му казала: "Христос възкресе!" и му разказала за кръстната смърт на Господа. Още от старо време имало обичай у юдеите, особено у бедните, да поднасят яйца на своите познати, приятели и покровители в деня на рождението им и на Нова година. Това се смятало като израз на радост и уважение от людете, които не са могли да поднесат по-скъпоценен дар. По примера на св. Мария Магдалина у християните влязло в обичай да си даряват един другиму червени яйца за спомен на Христово възкресение.
От Рим св. Мария Магдалина дошла в Ефес, гдето до самата си смърт помагала на св. Йоан Богослов в неговите апостолски трудове. В V в. нейните мощи били пренесени от Ефес в Цариград.

Из "Жития на светиите",
Синодално издателство, 1991Назад

Всички статии на Брой 04, 2016

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Стара Загора
Кърджали
Кюстендил
Монтана
Велико Търново
ЛЮБОПИТНО
Сляпо българче стана детето чудо на САЩ
МЕДИЦИНА
"МедикАрт" гостува на "Зари": Диабетна ретинопатия
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Декларация
ПРАЗНИЧНО
Христос Воскресе!
Света мироносица и равноапостолна Мария Магдалина
Великден край "Александър Невски"
Свети Георги Победоносец
Едно от чудесата на свети Георги Победоносец
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект на фондация "Хоризонти"
"Билла България" осигурява помощни технически средства за незрящи хора
СПОРТ
С благодарност
СЪОБЩЕНИЯ
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение
XVII НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
Как Facebook ще направи така, че незрящите да "виждат" снимките в сайта?
Архив на изданието
1 2 3 4 5