Брой 04, 2016

Тема: СЪОБЩЕНИЯ

XVII НОС на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква І заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 26-28.05.2016 г. от 15 часа в хотел "Хоризонт" - град Обзор.

Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Избор на ръководство и помощни органи на ХVII Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 01.06.2011 г.-30.04.2016 г.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2015 г.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.06.2011 г.- 30.04.2016 г.
6. Избор на председател на ССБ и председател на КС на ССБ.
7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ през 2015 г.
8. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив
9. Избор на членове на Управителния съвет
10. Избор на Контролен съвет на ССБ.
11. Приемане на бюджет на Съюза на слепите в България за 2016 г.
12. Приемане на програма за дейността на ССБ през периода 2016-2021 г.
13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.Назад

Всички статии на Брой 04, 2016

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Стара Загора
Кърджали
Кюстендил
Монтана
Велико Търново
ЛЮБОПИТНО
Сляпо българче стана детето чудо на САЩ
МЕДИЦИНА
"МедикАрт" гостува на "Зари": Диабетна ретинопатия
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Декларация
ПРАЗНИЧНО
Христос Воскресе!
Света мироносица и равноапостолна Мария Магдалина
Великден край "Александър Невски"
Свети Георги Победоносец
Едно от чудесата на свети Георги Победоносец
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект на фондация "Хоризонти"
"Билла България" осигурява помощни технически средства за незрящи хора
СПОРТ
С благодарност
СЪОБЩЕНИЯ
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение
XVII НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
Как Facebook ще направи така, че незрящите да "виждат" снимките в сайта?
Архив на изданието
1 2 3 4 5