Брой 05, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Нов проект на фондация "Хоризонти"


От месец април фондация "Хоризонти" работи по нов проект - "Справочник за клавишните команди при работа с екранния четец Jaws – версия 17.0".
Проектът е с продължителност 4 месеца и е на стойност 4082 лв., с безвъзмездна помощ от Агенцията за хората с увреждания в размер на 3862 лв. и собствен принос от 220 лева.
Основна цел на проекта е подобряване на достъпа до информация чрез използване на възможностите на по-нови версии на програмата Jaws, а неговите специфични цели са повишаване на дигиталните знания и умения на хора със зрителни увреждания чрез използване на Jaws – версия 17.0. и преодоляване на изолацията на зрително затруднени лица чрез ползване на последната към момента подобрена версия на екранния четец Jaws – версия 17.0.
Чрез реализирането на настоящия проект ще бъде подобрен достъпът до информация чрез използването на възможностите, които предоставя по-новата версия на екранния четец Jaws. С напредването на дигиталните технологии и бързото развитие на операционната система Windows се появи неотложна необходимост от разработване на справочник за клавишните команди при работа с екранния четец Jaws и по-конкретно с последната му версия 17.0. През последните години броят на незрящите хора, ползващи компютър, значително се увеличи и достъпът им до различни информационни бази е затруднен. Фондация "Хоризонти" от създаването си до момента работи за равен достъп на зрително затруднените хора до всички информационни източници, което обяснимо доведе до решението да бъде разработен и отпечатан на брайл справочник с клавишни команди за Jaws – последна версия 17.0.
Информационните технологии се развиват изключително бързо. Едновременно с тях, макар и догонвайки ги, се развиват и специализираните помощни технологии за достъп. Екранният четец JAWS for Windows се обновява ежегодно, като се добавят нови и полезни функции. Последната версия на екранния четец – версия 17.0, излезе през октомври 2015 година. Най-значителната нова функционалност в тази версия е възможността за работа с най-новата операционна система Windows 10. Тази версия на операционната система е с голям брой нови функционалности и като се има предвид политиката на Microsoft безплатно да обнови всички съществуващи версии Windows 7 и 8 към версия 10, ясно се очертава необходимостта незрящите потребители да притежават необходимите им функции чрез JAWS версия 17.0, за да имат свободен достъп до Windows. Незрящите потребители при работата си с компютър не ползват мишка, а изключително само клавиатура. Затова за ефективната им работа е необходимо да ползват клавишните команди на екранния четец или на ползваните потребителски приложения на операционната система.
Един такъв справочник е и изключително ценно помагало в процеса на обученията на незрящи за работа с компютър. Затова справочникът ще бъде разпространен сред различните организации и институции за незрящи – Читалището, брайловите библиотеки, училищата за незрящи, обучителните центрове и други, сродни на фондацията, неправителствени организации.
Целевата група по настоящия проект обхваща над 2000 незрящи, хора с различна загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.
Фондация "Хоризонти" в своите стратегически цели застъпва извършването на разнообразни дейности, повишаващи възможностите за достъп до информация на тази категория хора с увреждания, за тяхното по-активно социално включване. Тези дейности досега са водели до значими обществени ползи, а в бъдеще очакваме все по-голям интерес от страна на потребителите и все по-добри резултати в организационен и социален аспект.

Събина ЧОБАНОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
Седма балканиада по шахмат за незрящи
Сърбите станаха първи
ДИСКУСИЯ
Опровержение относно "авторите на първия турнир по боулинг за хора с увредено зрение в България"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Варна
Силистра
Карнобат
ЛИТЕРАТУРА
Слънцето грее за всички
МАЛКО ИСТОРИЯ
Кошничарството беше за нас не само професия!!!
ПРОЕКТИ
Нов проект на фондация "Хоризонти"
ПЪТЕПИС
На Власинското езеро
ЮБИЛЕЙ
140 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета
Канада пази тайната на "Тих бял Дунав". Композиторът Иван Караджов бил войвода и учител
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6