Брой 06-07, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


На 13 май 2016 година по повод 95-годишния юбилей на Съюза на слепите в България в РСО Русе се организира кулинарна изложба на домашно приготвени ястия. В нея взеха участие 9 съюзни членове, които с много старание и кулинарни умения бяха приготвили различни вкусотии - салати, ястия, питки, сладкиши и торти. В изложбата участваха съюзни членове с различна степен на увреждане и на различна възраст. Най-възрастна бе деветдесетгодишната Добрана Петрова. За вкусовите качества на изделията се произнесе безпристрастно тричленно жури от мъже. На всички участници в изложбата бяха връчени грамоти и скромни награди от председателя на РСО Русе.

Росица МАРИНОВАНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5