Брой 06-07, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Стара Загора


От 9 до 15 май 2016 г. в Тополовград се проведе Международният фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира "Велко Кънев". Организатори бяха Министерството на културата, Съюзът на артистите в България, Съюзът на народните читалища, община Тополовград и читалище "Свети Свети Кирил и Методий - 1894". Във фестивала участваха 17 състава от 7 държави. За наша радост получихме зелена светлина за участие измежду 34 кандидатстващи групи. На 11 май на сцената на читалище "Свети Свети Кирил и Методий" театралната група "Виж" при РСО Стара Загора за пореден път представи постановката "Зех тъ, Радке, зех тъ" по Сава Доброплодни. Журито в състав - председател Борислав Чакринов (директор на Държавен драматичен театър - Бургас ) и членове Иван Ласкин, Богдана Костуркова и Вълчо Янев, беше приятно изненадано и впечатлено от актьорското майсторство на самодейците с нарушено зрение. Удостоени бяхме с единствената награда в памет на Велко Кънев за оригинално реализиране на спектакъл по български текст – плакет, грамота и картина на художничката Александрина Игнатова. Това ни дава сили и кураж да продължаваме напред.

***
Приятен и вълнуващ момент от организационния живот на РСО Стара Загора са честванията на бележити дати и събития. Заедно с достолепния 95-годишен юбилей на ССБ тази пролет се навършват 35 години от учредяването на ТСО Чирпан, ТСО Тополовград, ТСО Гълъбово, ТСО Димитровград, ТСО Харманли и ТСО Свиленград. Обръщайки поглед назад, отговорно можем да споделим, че структурите ни са изградени с добри традиции, опит и приемственост. Всички ТСО още от създаването си развиват дейността си в предоставени клубни бази от общините по места. Всяка последваща промяна в управлението на общините е доизграждала и подобрявала условията за съюзен живот в базите. Не е за подценяване и фактът, че разходите за електрическа енергия, вода и стационарни телефони на почти всички организации не утежняват бюджета на РСО.
Всички общини ежегодно подпомагат дейността на организациите ни по места с финансови средства, безплатен транспорт за мероприятия, извършване на основни ремонти дейности, закупуване на ПТС, натурални помощи и други.
Обмислихме тържественото отпразнуване на съюзните юбилеи едновременно с годишните отчетни събрания на организациите. Ръководствата на ТСО изпратиха официални покани до местните общински и държавни институции и медиите. За наша радост навсякъде срещнахме отзивчивост, уважение и подкрепа.
На тържественото събрание на ТСО Димитровград присъстваха гости от Общината - г-жа Валентина Райкова и представител на дирекция "Социално подпомагане". Местният бизнесмен и общински съветник Митьо Вълчев подари две агнета за веселбата и пое ангажимент винаги да помага при организирането на спортни мероприятия.
Празнична програма по случай юбилея на ТСО Харманли изнесоха изявени самодейци от пенсионерските клубове в града. Присъстваха директорът на дирекция "Социално подпомагане" г-жа Наталия Дрехарова, а секретарят на Общината г-жа Цонка Малева прочете поздравителен адрес от кмета на града г-жа Мария Киркова. И този път обядът беше подарък от Общината.
Организацията ни в Свиленград също среща разбиране от Общината, макар и с повече усърдие от страна на УС. Много настроение доставиха песните и танците на децата от ЦДГ "Снежанка". Празничният обяд в ресторант „Марица”, осигурен от Общината, беше повод за приятни разговори и спомени от живота на организацията.
На внимание и финансова подкрепа от страна на местните институции се радват и организациите ни в Тополовград и Чирпан, които ще усвоят дарените средства за провеждане на екскурзии.
След 35 години извървян път организациите ни са живи, необходими и полезни на хората с нарушено зрение.

Дина ЖЕЛЕВАНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5