Брой 06-07, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Момчилград


Спортен турнир за хора със зрителни увреждания

Край светилището на село Татул се проведе спортно-туристически турнир. В него взеха участие 31 незрящи от Момчилградска община.
Инициативата бе на ТСО Момчилград с председател Исмет Шабан. С нея бяха открити дейностите, свързани с честването на 35-годишнината от създаването на организацията.
Хората със зрителни проблеми се състезаваха в спортовете канадска борба, шахмат, дартс и в дисциплината "Ориентиране в пространството с преодоляване на препятствия".
Победители станаха:
Шахмат - мъже: І място зае Кязим Местан, ІІ място - Шюкри Кадир, ІІІ място - Никола Костов.
Шахмат - жени: І място спечели Селвер Салимова, ІІ място - Шюкран Мустафа, ІІІ място - Шерике Али.
Канадска борба - при мъжете безспорен победител стана Мехмед Ахмед. След него се наредиха Кязим Местан и Минчо Евгениев, а при жените І място зае Шерике Али, ІІ място - Шюкран Исмаил, ІІІ място - Мелиха Исмаил.
В играта дартс най-точна при жените се оказа Вълка Атанасова, а при мъжете - Минчо Евгениев.
Как помагат зрящите придружители на незрящите помогна да се разбере играта "Ориентиране в пространството с преодоляване на препятствия". Включените в нея бяха разделени в два смесени отбора. Победител стана отборът на Тюркян Рамадан.
Победителите получиха предметни награди от община Момчилград. Те бяха връчени от Исмет Ахмедов - специалист "Спортни и младежки дейности", и от техническия сътрудник Неджиб Мустафа.
Спортният празник завърши с разглеждане на култовия мегалитен комплекс на светилището Татул.
Незрящите от Момчилград благодарят на общината за осигурения безплатен транспорт и закупените награди.

Стайко КАФОВНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5