Брой 06-07, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Признание за положения труд

"ХобиСклуб" участва във фестивала за шлагерна и стара градска песен "Подари ми море - 2016". Организатори бяха община Генерал Тошево, село Спасово, село Крапец и община Шабла. Фестивалът се проведе в луксозния комплекс "Яница" по инициатива и под ръководството на Димитрина и Димитър Катранджиеви. Певческата група "Да останем млади" към "ХобиСклуб" се представи с няколко стари шлагера. Съставът поздрави всички присъстващи добруджанци с прекрасната песен "Добруджа равна, здравей", автор на която е краеведът Веселина Малчева.
Залата бе залята от бурни аплодисменти. Светла Стоева - ръководител на певческата група, Димитричка Николова, Руска Добрева, Жана Петрова и Зинка Петрова пяха с много чувство и заслужиха овациите както на публиката, така и на журито в състав Живко Живков, Бони Милчева и Панко Янакиев. Председателят на "ХобиСклуб" Иван Тодоров прие заслужената награда - грамота за участие и плакет, които добави към множеството спечелени награди, доказателство за упорития и всеотдаен труд, както и за любовта към вечните български песни.

Иван ТОДОРОВ

Национален форум на социалните услуги

От 8 до 10 юни 2016 г. в курортен комплекс Златни пясъци се проведе 11-ия национален форум/ изложение на тема "Социални услуги, заетост и развитие", организиран от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България и Община Варна. Във форума се включиха над 200 представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, работодатели, доставчици на социални услуги, екипи и потребители на социални услуги.
Ивайло Иванов, вече във качеството си на зам.-министър на труда и социалната политика, приветства участниците във форума, като изрази благодарност и поздрави всички присъстващи във залата. "Партньорството между държавата, местната власт и неправителствените организации дава възможност за създаване на ефективни политики за хората с увреждания", заяви той при откриването. Иванов подчерта, че този форум е място, на което са се раждали позитивни идеи, прераствали в създаване на нормативни документи, и са постигнати немалко неща, които са направили живота на хората с увреждания по-лесен и по-достъпен. "Такива инициативи дават възможност за обединяване на държавната, местната власт и гражданското общество."
"Правото на работа е изконно човешко право и хората с увреждания не могат да бъдат различно третирани в това си право" - посочи г-н Люк Зелдерлоо, генерален секретар на EASPD. Приветствия към участниците отправиха още г-н Стоян Пасев - областен управител на Варна, г-н Коста Базитов - заместник-кмет на Варна, д-р Лидия Маринова - заместник-председател на Общински съвет – Варна и заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по социални политики на НСОРБ, г-н Иван Табаков от Българската търговско-промишлена палата. Водещ акцент в техните изказвания беше развитието на партньорството и готовността за диалог, съдействието и сътрудничеството по всички въпроси, касаещи хората с увреждания и другите групи, които се нуждаят от подкрепа. Свои виждания, мисли и идеи споделиха ръководители на общности от различни градове. От Добрич присъстваха Иван Тодоров -председател на НПО "ХобиСклуб", Албена Донева - директор на ЦСРИ, и Михаил Панчев - член на НПО "ХобиСклуб". В своето експозе г-н Иван Тодоров засегна много социални въпроси, като акцентира вниманието си на програмата "Личен асистент". Изрази се общо мнение от други изказвания, че въпросната програма решава повече безработицата и по-малко услугата за хора с увреждания. В следващия момент от форума последва най-интересната част - връчването на награди на отличилите се организации и структури. С бурни аплодисменти бе посрещнато награждаването на НПО "ХобиСклуб" с приза "За активни социални дейности чрез изкуство и култура", връчен лично от Люк Зелдерлоо.
Форумът бе закрит от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев с призива за обединяване на все повече и повече хора, институции, организации и други структури в името на по-добрия живот за тези, които имат нужда от подкрепа, и за всички в България.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6