Брой 08, 2016

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ХХІV редовно заседание на Балканския консултативен комитет


По покана на Бранко Сузич – председател на Балканския консултативен комитет (БКК), делегация от представители на Съюза на слепите в България взе участие на 24-тото редовно заседание на Комитета, провело се на 22 юни в хотел "Арена", намиращ се в ски център Попова шапка – Македония.
На срещата присъстваха представители от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Наблюдатели бяха представителите на Косово. На срещата присъстваше и Синан Туфай в качеството му и на член на борда на Европейския съюз на слепите, на който Балканският консултативен комитет е асоцииран член. Специален гост бе и Асен Алтънов – председател на РСО София, като поканата до него показва задълбочаващите се отлични отношения между двете Балкански страни. Всички участници пристигнаха на 21 май.
На 22 май срещата започна с тържествено откриване от председателя на Комитета и поканените гости. По време на церемонията от името на Съюза на слепите в България бе поднесен отличителен плакет на Жарко Селковски – председател на Македонския съюз на слепите, по случай 70-годишния юбилей на тяхната организация.
По време на първия панел на срещата бяха представени по азбучен ред развитието, промените и напредъкът за хората със зрителни увреждания във всяка една от страните. Бе прочетен поздравителен адрес от името на хърватската организация на незрящите. В много от докладите не се забелязваха съществени промени, настъпили през последната година, като би могло да се отличи представеното от председателя на Албанския съюз на слепите отношение на тяхната държава с изменението на законови и подзаконови документи, даващи право на участие в законотворческия процес и консултативните органи само на организации за хора с увреждания, като организациите на хора с увреждания са били изключени от участие в тези механизми. В хода на представянето новоизбраната председателка на черногорската организация разкри като основен проблем за незрящите приемането на нов закон за правата на потребителите, неуреждащ със специални клаузи правата на потребителите с увреждания.
От българска страна бе представен доклад, засягащ работата на нашата страна, свързана с имплементирането на текстовете на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации (КПХУ на ООН) и новия план за действие по нейното прилагане. Бяха споменати междуведомствените работни групи, бяха отчетени приетите концепции по отделни членове - чл.11, 12, 14, 18, 19, 21, 24 и 30 на Конвенцията. Беше уточнено, че се работи и по изработването на Концепция за достъпност (чл.9 от КПХУ на ООН). Отчетено беше изменението на Кодекса за социално осигуряване (чл.101, ал.1, т.4а), влязло в сила от началото на 2015 г., прекратяващо възможността лицата, които биват преосвидетелствани, да получават част от социалната инвалидна пенсия заедно с друга основна пенсия. Като положително изменение в нашето законодателство бе изведена отмяната чрез решение на Върховния административен съд на изискването правото на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги да бъде отпускана само за извършени процедури в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба №30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" (чл.28 от ППЗИХУ). Като очаквани промени бяха споменати и изготвените проектозакони за физическите лица и мерките за подкрепа за социалната икономика, както и готвената нова правна уредба на експертизата на работоспособността заедно с отношението и предприетите действия от страна на Съюза на слепите в България. В доклада на българския партньор бе акцентирано и на поддържаните и задълбочавани контакти със сродни организации на Балканите, в европейски и световен мащаб, взаимодействието с българските организации на и за хора с увреждания и защитата на правата на нашите членове, предприеманите насърчителни мерки, както и развитието на организацията ни.
В експозето на члена на борда на Европейския съюз на слепите бе разгледан въпросът с неплащането на членски внос от страна на част от държавите-членки на БКК, като за примери бяха дадени Босна и Херцеговина и Македония.
След като стана ясно, че много малък кръг от организациите ще имат възможност да изпратят представители на предстоящата асамблея на Световния съюз на слепите в Орландо – САЩ, подготовката за нея не бе предмет на разглеждане на заседанието.
В панела, посветен на бъдещата работа на БКК, председателят на Федерацията на слепите в Турция и Турската конфедерация на хората с увреждания Туран Ичли предложи, а Комитетът с единодушие прие домакин на двадесет и петата среща на БКК през 2017 г. да бъде Република Турция. В този панел бяха дадени предложения от делегацията от Черна гора за бъдеща съвместна работа в областта на спорта и културата, като за пример бе предложено създаването на Балканска голбална лига с предварителни квалификации в три групи по четири отбора от страните, разположени географски най-близо, и провеждане на ежегодни финали на първенците от квалификациите в мястото на заседаване на БКК. Мултипликация на идеята бе предложена и за други спортове за незрящи, както и за организиране на Балкански фестивал за хора със зрителни увреждания.
В неформалната част на срещата бяха обменени добри практики. Бяха споделени идеи за бъдеща съвместна работа между българската, македонската, турската, черногорската и сръбската организация с цел разписване на проект за дългосрочно партньорство, включващо различни дейности.

Георги ГЕРГОВ 

Назад

Всички статии на Брой 08, 2016

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Силистра
Добрич
Кърджали
Монтана
Пловдив
София
Плевен
КОНКУРС
Поредно доказателство за силата на брайловата грамотност
ЛЕТЕН РАЗКАЗ
Един Джулай завинаги
ЛЮБОПИТНО
100 години от въвеждането на Григорианския календар
150 години от рождението и 70 години от смъртта на Хърбърт Уелс
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
ХХІV редовно заседание на Балканския консултативен комитет
СПОРТ
Спортна хроника
Държавно първенство по шахмат за мъже
ТЕХНОЛОГИИ
Kindle отново става достъпен за незрящи
Microsoft се подготвя за края на безплатното инсталиране на Windows 10
4 ужасни тайни за Windows 10, които Microsoft не иска да знаете
Архив на изданието
1 2 3 4 5