Брой 09, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"


Мисията на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" е да подпомага образованието, културния и социалния живот на хората с нарушено зрение. Вече близо 90 години, от създаването си досега, читалището е средище на културния живот на незрящите в България.
Националното читалище на слепите популяризира творчеството на незрящи творци в областта на литературата, музиката, изкуството. В същото време читалището подкрепя незрящите ученици и студенти, като им предоставя необходимата текстова информация като електронни и брайлови книги.
От 1992 г. служителите на читалището разработват и реализират проекти, насочени към интегрирането на незрящите творци в културния и социалния живот на обществото. Някои от проектите осигуряват възможности за закупуване на ново оборудване и обзавеждане за подобряване на качеството на работата и прилагане на най-новите технологии.
През юли тази година Читалището успешно изпълни поредния си проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България". Проектът е финансиран от Фонд "Социална закрила". По него беше закупено обзавеждане и оборудване на стойност 21 799 лв., от които 90% осигури фонд "Социална закрила", а останалите 10% бяха собствен принос на Читалището.
Основните закупени активи са: 80-клетков брайлов дисплей, 2 компютъра, висококачествен фотоапарат, стелажи, ергономични и посетителски столове.
Благодарение на осъществения проект ще се подобри качеството на предлаганите от Читалището услуги и ще се улесни работата на служителите. Екипът на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" ще продължи и в бъдеще да разработва и изпълнява подобни проекти.

Иван ДОБРОВОЛОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017