Брой 09, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

"Да докоснеш изкуството"


Приключи изпълнението на дейностите по проект "Да докоснеш изкуството" на фондация "Съпричастие", финансиран от Фонд "Култура", община Варна. Проектът се изпълнява в партньорство с Регионален исторически музей - Варна и СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна.
Фондация "Съпричастие" е учредена на 25 април 2000 г. във Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. фондация "Съпричастие" е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инициатор за разрешаване на специфичните проблеми на тази общност.
Основна цел на проекта е осигуряването на достъп на незрящите до културно-историческото наследство на Варна и повишаване на атрактивността на града като туристическа дестинация за хората с нарушено зрение.
За постигането на тази цел фондация "Съпричастие" в партньорство с Регионален исторически музей - Варна и СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна разработи и отпечата 5 албума, съдържащи някои от най-характерните експонати от подразделенията на РИМ. Това бе постигнато чрез осъществяване на срещи между екипите на партньорите, закупуване и доставяне на подходящи материали за изработване на албумите, заснемане на съответните експонати, изработване на графики на експонатите от художник, който ги адаптира за релефно отпечатване, печат и окомплектоване на албумите от екипа от СОУДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", тестване на албумите от хора с увредено зрение.
В резултат на дейностите по проекта бяха създадени 5 албума за различните отдели на РИМ, които съдържат информация за съответния музей, снимки на експонатите, релефни изображения, уголемен текст с информация за всеки експонат и текст на брайл. Екземпляри от изготвените албуми ще бъдат предоставени на РИМ, СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" и ЦСРИ, който се управлява от фондация "Съпричастие".
По този начин се въвежда една иновативна практика за България за осигуряване на достъп до част от културно-историческото наследство на Варна за хора с увредено зрение, които обичайно не могат да докоснат експонатите в музеите и храмовете, тъй като те са разположени зад витрини и незрящите могат да разчитат само на описанието, което получават от екскурзоводите и придружителите си. Чрез създадените по този проект албуми хората с нарушено зрение ще могат самостоятелно да придобият известна представа за съдържанието на музейните експозиции, сами да възприемат отделните експонати и да се докоснат до красотата и изкуството. Така Варна може да се превърне в привлекателен център за хората със специфични възможности, ще се издигне до нивото на големите европейски градове, осигуряващи подходящ достъп до своите забележителности за хората с увреждания, и ще се създадат условия за разширяване на социалния туризъм.

Веселина СТОИЛОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017