Брой 09, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


На 12 юли 2016 година в офиса на РСО Русе се проведе конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт. В него взеха участие седем незрящи, които бяха разделени в две групи - на придобили брайловата си грамотност в училищата за деца с нарушено зрение и на по-късно овладели брайловото писмо.
Получи се следното класиране - в първата група на първо място се изкачи Веселина Христова, на второ - Борислав Йосифов, на трето - Румен Рачев, и на четвърто - Марийка Крумова.
Във втората група първото място бе за Деян Николов, второто за Йордан Ташков и третото за Валентин Данев.
Конкурсът се проведе от жури в състав: председател Ганчо Пенев и членове - Хатче Захирова и Росица Маринова. Мероприятието завърши със скромен обяд.Назад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017