Брой 01, 2007

Тема: ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ

40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ

 


За екипа на Националния център за рехабилитация на слепи /НЦРС/ – Пловдив месец декември 2006 година премина под знака на 40-годишния юбилей на институцията. Беше решено да се съчетае полезното с приятното. Празненството за юбилея беше организирано като двудневна научнопрактическа конференци


Подготовката започна отрано, с дефиниране на докладите от научния ръководител – проф. д.п.н. Владимир Радулов и възлагането на разработката им от експерти, работещи в областта на обучението и рехабилитацията на зрително затруднени лица.


Конференцията се проведе от 18 до 20 декември в Парк-хотел „Империал” – Пловдив, където беше осигурена подобаваща тържественост на мероприятието. Присъстваха гости от цялата страна – членове на УС на ССБ, експерти от дневните рехабилитационни центрове, бивши преподаватели от НЦРС, преподаватели от СУ „Климент Охридски”, представители на местната власт и социални партньори. Почетни гости на конференцията бяха дъщерята и внучката на Христо Белобрадов - основател на Центъра през октомври 1966 г.


Форумът беше открит с приветствие на председателя на ССБ – г-н Васил Долапчиев. В краткото си слово г-н Долапчиев наблегна на изключителната заслуга на НЦРС за процеса на рехабилитация, професионалното обучение и интеграция на хората със зрителни увреждания от цялата страна. В изпълнение на Решението на УС на ССБ от 01.12.2006 г. г-н Долапчиев връчи на НЦРС най-високото съюзно отличие – „Хуманитатис кауза” и икона на Св. Иван Рилски. Всички служители на НЦРС бяха отличени с грамоти; управителят на НЦРС – г-н Стефан Данчев бе удостоен със „Златна значка”, а програмният мениджър г-жа Александрина Костова – със „Сребърна значка”. За заслуги към рехабилитацията и обучението на зрително затруднени лица с юбилейни плакети бяха наградени проф. д.п.н. Владимир Радулов, Ангел Сотиров, Димитър Парапанов, Владимир Желев, Данчо Данчев и семейството на Христо Белобрадов.


Приветствия поднесоха представители на местната власт и народни представители. Председателят на Националната асоциация на слепоглухите в България – г-н Димитър Парапанов връчи плакет на НЦРС и грамоти на всички учители за заслугите им в рехабилитацията на зрително затруднени лица със слухови увреждания от цялата страна.


След приветствията, конференцията продължи делово с докладите на участниците и обсъждания. Разработените доклади бяха на високо експертно ниво и засегнаха съвременни аспекти на рехабилитацията, интеграцията и професионалното обучение на зрително затруднени. Особен интерес предизвикаха докладите, свързани с медиацията на трудовия пазар и ролята на проектния мениджмънт в новите условия на членството на България в ЕС. Докладите по основна рехабилитация, брайлово и компютърно обучение, ориентиране и мобилност, зрителна рехабилитация и полезни умения също бяха пречупени през призмата на сравняване на достиженията на НЦРС със световните в тези области и като заключение доведоха до извода, че посоката на развитие на НЦРС във времето е правилна, последователна и успешна. 


По време на конференцията беше дадена възможност и за дискутиране на различни проблеми. Участниците бяха изключително активни и показаха голям интерес при обсъждане на въпроси, свързани с насочване на късноослепелите лица към различни форми на рехабилитация, проблемите на дневните рехабилитационни центрове, рехабилитацията на слепи с множество увреждания, снабдяването с технически средства за слепи, професионалната подготовка и трудовата реализация на хората със зрителни увреждания.


Беше отделено време и за посещение на НЦРС. Гостите бяха посрещнати в обновеното фоайе на Центъра. Изложбата на тапицирани мебели, изработени в цеха по тапицерство на НЦРС и плетените облекла, произведени в курса по художествено плетиво предизвикаха всеобщо удивление. Гостите разгледаха кабинетите и интернатната част, запознаха се с продуктите и дидактичните материали, произведени в НЦРС за обучението на зрително затруднените клиенти. Лошото време не успя да провали и предвидената разходка из стария Пловдив. Гостите от страната успяха за няколко часа да се потопят в древната атмосфера на стария град.


Двете вечери от конференцията протекоха в изключително приятна обстановка в ресторанта на парк-хотел „Империал”. Тържествената атмосфера по време на коктейла и официалната вечеря, съчетана с приятелските неформални разговори и гарнирана с непредвидения джаз-концерт на проф. Радулов остави незаличими спомени у всички присъстващи.

Александрина КОСТОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5