Брой 11, 2016

Тема: ПРАВО НА ОТГОВОР

Кое е вярно, г-н Сотиров?


Във връзка с 80-годишнината на Спас Карафезов в сп. "Зари", бр.7/2014 г. в материала Ви "И на осемдесет - все така работохоличен!!!" Вие пишете и отбелязвате положителните качества на Карафезов като съюзен и читалищен деятел. За съжаление в материала Ви в бр.10/2016 г. на сп. "Зари" - "Любимото читалище и неговите седенки", Вие се отказвате от предишните си твърдения, като в този материал Вие го унижавате с неверни твърдения за неговата дейност като съюзен и читалищен деятел. Изказвам най-искреното си разочарование и протест за Вашето поведение на страниците на сп. "Зари" за живота и дейността на дългогодишния съюзен и читалищен деятел Спас Карафезов.

Димитър ПАРАПАНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5