Брой 11, 2016

Тема: ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ

Отново в Дряново


От първи до четвърти ноември тази година в Дряново се проведе традиционният семинар на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната. Този път в почивна база "Поп Харитон" се събраха представители от 9 града. Организатори, както винаги, бяха Съюзът на слепите в България и Националният център за рехабилитация в Пловдив.
Тази година семинарът започна с темата "Центровете в помощ на трудовата реализация на незрящите граждани". Статистиката показва, че 90% от невиждащите граждани в работоспособна възраст са безработни. Шуменският център сподели интересен опит в тази област и представената презентация от директорката му предизвика интересна дискусия. Този център е с капацитет 25 човека и благодарение на съвместните усилия с неправителствена организация в региона пет души са били трудоустроени. Взехме решение центровете да насочат усилията си не само към основната рехабилитация, а така също и към мотивирането на младите хора да търсят работа. Ще им бъде оказвано съдействие при оформянето на мотивационни писма, CV и други необходими документи. В случай на нужда потребителите ще получават съдействие за подготовката и явяването на интервю. Ще се търсят контакти с работодатели и пътища за популяризиране на трудовите възможности на слепите.
Втората тема - "Психологическа подкрепа на новоослепелите граждани", беше презентирана от Десислава Враджалиева, психолог в софийския център. Основната задача тук на психолога е да помогне на потребителя по-леко да премине етапите от шока до завръщането към себе си. Бяха посочени примери за работа с различни хора. Всички случаи се оказаха много индивидуални. Трудно беше да се намери универсално решение. Председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев предложи психологът на софийския център да подготви писмено обобщение на споделения опит, подкрепено с конкретни примери и допълнено от останалите колеги в страната. То може да бъде допълнително помагало към основната литература, която ползваме.
"Социално правно консултиране" беше третата тема, представена от Веселина Стоилова - Варна. Тя много аргументирано очерта важността на този вид консултации, от които повечето потребители имат често пъти нужда. Най-важното решение, което се взе в тази област, е Съюзът на слепите в България да набере екип от консултанти доброволци, които да отговарят на различни въпроси, зададени от слепи граждани в цялата страна. Това ще бъде форум на сайта на Съюза, където ще се класират и публикуват вече дадените отговори.
Последният ден от семинара започна с презентация на проф. Владимир Радулов за неговото пътуване в Съединените щати. Там той присъства на заседание на Световната комисия за образование на незрящи. Проф. Радулов не само ни информира за съдържанието на основните доклади, но ни предложи и копие от тях в електронен формат. Той обясни, че централна тема са били проблемите, свързани с включващото образование. Интересно беше да чуем и информацията за посещението му в различни институции за незрящи в Чикаго. Проф. Радулов е посетил местния клон на Федерацията на слепите в САЩ и друга организация за слепи - Light house - Фар. Ние бяхме много впечатлени от факта, че слепи в тази страна произвеждат стенни часовници, които 100% се изкупуват от държавата и се разпращат в посолствата по целия свят.
По последната тема - "Програми на Агенцията за хора с увреждания", госпожа Кърковска направи пълен преглед на всички програми на агенцията. Особено голям интерес беше проявен към онази част от тях, която засяга трудовата заетост. Имаше много въпроси към нея, отнасящи се до оборудване, достъп и приспособяване на работни места за инвалиди. Специално внимание беше обърнато и на програмата за стартиране или разширяване на собствен бизнес. Г-жа Кърковска заяви, че специалистите от агенцията са готови да дават консултации.
Всички специалисти от различните центрове се върнаха от този семинар научили нещо ново и полезно за изпълнението на професионалните си задължения.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5