Брой 11, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


На 13 октомври 2016 година УС на РСО Русе организира празничен юбилеен концерт по повод 95 години Съюз на слепите в България. Тържеството се състоя в пленарната зала на Общината. Гости бяха г-н Васил Долапчиев - председател на ССБ, г-жа Мариела Личева - директор на дирекция "Здравни и социални дейности" в Община Русе, г-жа Катя Петрова - началник на отдел "Социални дейности", г-жа Пенка Попова - началник-отдел "Регионално развитие и административен контрол" в областната администрация.
Бяха прочетени поздравителни адреси от името на кмета на Община Русе и областния управител, РАЛИЗ и районната организация на Съюза на глухите.
Беше дадена думата на г-н Долапчиев, който поздрави всички участници и гости, изказа благодарност на институциите, работещи за благото на хората с увреждания, в това число и на хората с увредено зрение, и връчи на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов статуетка за особени заслуги в работата с незрящите в града.
В концерта взеха участие деца с увредено зрение, възпитаници на Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" Русе, с изпълнения на кларнет, флейта и народно пеене. Концертът продължи с изпълнения на наши съюзни членове - изявени певци, музиканти и поети. Бяха изпълнени песни от различни жанрове и рецитирани авторски стихотворения.
Накрая председателят на РСО Русе г-жа Росица Маринова благодари на кмета и областния управител, на цялата общинска и областна администрация за безрезервната помощ, която оказват на организацията, на всички фирми, дарили средства за концерта, и на всички участници и гости в залата. Концертът завърши с "Многая лета".
Във фоайето на Общината Центърът за рехабилитация и интеграция за незрящи - Русе бе аранжирал изложба от предмети, изработени в часовете по арт терапия.Назад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5