Брой 11, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Шумен


На 9 ноември в концертната зала на Народно читалище "Добри Войников -1856" Регионалната съюзна организация на ССБ в Шумен проведе тържествен концерт, посветен на 95 години от създаването на Съюза на слепите в България. Гости бяха г-н Емил Узунов - председател на КС на ССБ, и г-н Стоян Митев - почетен член на Съюза на слепите в България.
Цветя и поздравителни адреси ни поднесоха г-жа Кърджалиева - зам. областен управител, г-н Христов - кмет на Община Шумен, г-жа Господинова - директор на комплекс за социални услуги и други. На концерта присъстваха и г-жа Петрова - директор на дирекция "Социална политика и здравеопазване" към Община Шумен, д-р Станчева - директор на териториалното поделение на НОИ - Шумен, г-н Капралов - обществен посредник, г-н Трайков - директор на радио "Шумен", г-н Миланов - директор на дирекция "Социално подпомагане", г-н Георгиев - управител на "Успех Металпринт ССБ", г-жа Мехмедова - експерт към дирекция "Хуманитарна дейност" - Търговище, представители на НПО - ЦСРИ, Център за деца и възрастни хора, Дом за стари хора, представители на медии и други.
В концерта под наслов "Талантът няма възраст" взеха участие съюзни членове от ТСО Шумен, ТСО Търговище, ТСО Велики Преслав, ТСО Нови Пазар и ТСО Омуртаг. Празничното тържество завърши с участието на известния певец и композитор Орхан Мурад.Назад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5