Брой 11, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Низ от събития през октомври

По традиция след летните месеци на отдих и ваканционно настроение последното тримесечие на годината се характеризира с активизиране на организационната, спортната и културно-масовата дейност. Тази година също не е изключение.
Спортистите от пловдивския клуб "Изгрев" постигнаха нови забележителни победи. Състезателите ни по канадска борба, след като "загряха" през август в Добрич и през септември в Кърджали и заеха челни места в своите категории, на световното първенство през октомври в Благоевград отново достойно представиха България. И тримата ни участници се завърнаха с медали - Ася Бурова и Емка Танова си поделиха първите и вторите места в своята категория на дясна и лява ръка, а Кирчо Родопски спечели второ място на дясна ръка в категория над 90 килограма.
На 6 и 7 октомври в хотел "Империал", както преди две години, премериха сили шахматисти от няколко отбора от страната - сборен отбор от София, СКС "Успех" Варна, СК "Вая" Бургас, СКХЗУ "Пауталия спорт - 2005" Кюстендил, СКХЗУ "Светлина" Шумен и СКЛУ "Изгрев" Пловдив. Първенството беше отборно, игра се по швейцарската система под ръководството на съдията Димитър Илчев.
Състезанието беше открито от председателя на РСО Пловдив Велик Атанасов, приветствие поднесе и Петър Зехтински - директор на дирекция "Спорт и младежки дейности" към община Пловдив. След оспорвани срещи първите три места си поделиха сборният отбор от София, спортен клуб "Успех" - Варна и спортен клуб "Изгрев" - Пловдив. Отсъствието на двамата силни пловдивски шахматисти - Расим Низам и Димитър Пелитов, определено се почувства. Награди за всички участници бяха осигурени от "Лайънс клуб - Филипополис".
Добро беше и представянето на нашите участници на лекоатлетическото състезание на 22 октомври в базата на Национална спортна академия "Васил Левски" - София, организирано от Спортната федерация на хората със зрителни увреждания. Четирима наши участници изпробваха възможностите си и всички се върнаха с медали, два от които златни - Андон Кисьов на 100 м гладко бягане и Ася Бурова на дълъг скок.
На 18 октомври в залата за събрания на съюзния културен дом се състоя среща с представители на дирекция "Социално подпомагане" Пловдив. Донка Аргирова - началник-отдел "Хора с увреждания - социални услуги", разясни новите положения, свързани с решението на Върховния административен съд от 17.03.2016 г. за отмяна на разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ППЗИХУ в частта: "в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина", с което значително се разширяват възможностите за рехабилитация на хората с увреждания и отпадат редица ограничения, свързани с изплащането на интеграционните добавки. Тя отговори и на въпроси, отнасящи се до енергийните помощи, настаняването на самотни хора в социални домове, снабдяването с помощно-технически средства, както и във връзка с премахването на някои бюрократични спънки.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5