Брой 01, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година


Управителният съвет на ССБ определи кръга на лицата, които могат да ползват преференциални цени при отдих в почивните бази на ССБ, както следва:
А) Членове на ССБ и техните семейства.
Б) Лица с намалена работоспособност 71-100% вследствие на увреждане на зрението, нечленуващи в ССБ, и техните семейства.
В) Членове на ССБ с техен придружител (не член на семейството), когато членът на ССБ е с намалена работоспособност 90 и повече процента.
Г) Служители в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД (дъщерните му дружества и клонове) и техните семейства.
Д) Служители на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на ХЗУ в градовете София, Перник, Габрово, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Кърджали, Добрич, Русе, Силистра и техните семейства.
Е) Консултанти-офталмолози към ТЕЛК и техните семейства.
Ж) Деца с увредено зрение 71-100%, установено от оторизиран медицински орган, нечленуващи в ССБ, заедно с техните зрящи родители.
З) Служители в ЦУ на ССБ и техните семейства.
И) Служители във НЦРС - Пловдив и техните семейства.
Й) Хора с друг вид увреждания, имащи право на интеграционна добавка за балнеолечение и рехабилитация по чл. 28, ал.1 от ППЗИХУ.
K) Под семейство да се разбира: съпруг, съпруга и деца до 18-годишна възраст.

Заявки за индивидуални и групови почивки в базите се правят както следва:
- хотел "Хоризонт", Обзор - до 30.04.2017 г. за организирани групи; до 31.05.2017 г. за индивидуални посещения;
- ПС "Релакс", Шипковски минерални бани - до 31.03 за групови и индивидуални посещения;
- ПС "Поп Харитон", Дряново - до 31.03 за групови и индивидуални посещения.
Резервацията се прави в почивните бази по е-mail, телефон, факс, поща или директно на място. Тя трябва да съдържа: период на почивката, брой лица (пълнолетни и деца), ползвани услуги, телефон и e-mail за обратна връзка. След получаването на клиентската заявка тя се вписва в резервационната книга или в резервационния модул на системата в базата, след което се уведомява клиентът, че същата е приета.
Потвърдената заявка за резервация в базите в Обзор и Дряново следва да се заплати при настаняването, като председателите на РСО носят отговорност за групите.
Отговорност на клиента е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли в потвърждението са верни.
Преференциалните клиенти са длъжни преди настаняване да представят служебна бележка по образец. Тя се издава от:
- председателите на РСО;
- председателя на ССБ;
- управителя на НЦРС - Пловдив.
В случай че лицето не представи до момента на ползването на услугите служебна бележка, същото доплаща при настаняване разликата до цените за външни клиенти. При отказ да доплати - управителят не го настанява.
Базата си запазва правото да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, авария и други) по независещи от нея причини и не носи отговорност за това.
Преференциалните клиенти ползват основно пълна пакетна цена при почивка в трите бази, включваща нощувка, закуска, обяд, вечеря, ДДС, курортна такса, паркинг и безжичен интернет. Клиентите на хотел "Хоризонт", Обзор и ПС "Релакс", Шипковски минерални бани могат да ползват и фитнес уреди. Други условия е възможно да се договарят с управителя на базата само за групи, свързани с организационни мероприятия на ССБ.
В случай че, освен придружителя, преференциалните клиенти са придружавани от пълнолетни деца и техните семейства - внуци или други роднини и приятели, заплащат за тях цена за външни клиенти.
Организирани групи от 40 и повече души ползват следните допълнителни преференции и в трите бази:
- Ръководителят не заплаща храна и спане по време на целия си престой. В случай че ръководителят е правоимащ по чл. 28, ал. 1 от ППЗИХУ, не се възползва при първо посещение от това си право. Когато ръководителят ползва придружител, последният заплаща за престоя си ползваните услуги. Тези правила се прилагат целогодишно за ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани и ПС "Поп Харитон" - Дряново. За хотел "Хоризонт" се прилагат в периодите от 1.04 до 31.05 и от 1.09. до 20.12.2017 година.
- При минимум 7 пълни пансиона управителите на всяка база организират една празнична вечер.
- Когато зрящи родители придружават незрящо дете, и двамата ползват правата на член на ССБ. Те предоставят документ за детето от оторизиран медицински орган, удостоверяващ степента на загуба на зрение - 71 до 100%.
- Определените цени не са валидни по време на национални и църковни празници и промоционални пакети!

Графици и цени за почивка в хотел "Хоризонт" - Обзор през 2017 година

От 1.06 до 31.08.2017 г. хотел "Хоризонт", Обзор ще бъде предложен на свободния туристически пазар. При наличие на свободен капацитет същият може да се предлага на преференциални клиенти при пакетна цена от 36 лева.


График за почивка на преференциалните клиенти:

І смяна - 1.09. - 5.09.;
ІІ смяна - 6.09. - 10.09.;
ІІІ смяна - 11.09. - 15.09.;
ІV смяна - 16.09. - 20.09.;
V смяна - 21.09. - 25.09.;
VІ смяна - 26.09. - 30.09.

Цена за периода 1.09. - 30.09. - 32 лева.
В периодите 1.04. - 31.05. и 1.10.- 20.12. при посещение на почивната база от преференциални клиенти цената е по договаряне с управителя.
Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 10.00 часа.
Пакетната цена включва: нощувка, закуска, обяд (супа, основно, десерт), вечеря (салата, основно, десерт).
Цени и условия за деца, ползващи услугите на почивната база:
- Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител - безплатно настаняване за нощувка, при заявка на храна - 12,00 лева.
- Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка 12,00 лв., храна -12,00 лева.
- Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.
- Цена за ползване на самостоятелна стая - плюс 10,00 лева.

Условия и цени за почивка в ПС "Поп Харитон", Дряново

Преференциалните клиенти се настаняват по предварителна резервация и съобразно запълнеността на базата.
Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 10.00 часа.
Пакетната цена включва: нощувка, закуска, обяд (супа, основно, десерт), вечеря (салата, основно, десерт).


Цени за сезон 2017 г.:

За периодите 1.03.-31.05. и 15.10.-15.12.:

Пакетна цена за индивидуални посещения:
- за престой до 5 дни - 38,00 лв.,
- за престой над 5 дни - 35,00 лева.
Пакетна цена за групови посещения:
- за престой 1 ден за група от 10 до 30 човека - 36,00 лв.,
- за престой 1 ден за група над 30 човека - 35,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група от 10 до 30 човека - 34 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група над 30 човека - 33,00 лева.

За периода 1.06-14.10. (активен сезон):

Пакетна цена за индивидуални посещения:
- за престой до 5 дни - 33,00 лв.,
- за престой над 5 дни - 30,00 лева.
Пакетна цена за групови посещения:
- за престой 1 ден за група от 10 до 30 човека - 32,00 лв.,
- за престой 1 ден за група над 30 човека - 31,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група от 10 до 30 човека - 30,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група над 30 човека - 29,00 лева.

- цена за ползване на самостоятелна стая - плюс 10,00 лева.

Цени и условия за деца, ползващи услугите на почивната база:
- Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител - безплатно настаняване (нощувка ), при заявка на храна - 12,00 лева.
- Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка 12,00 лв., храна -12,00 лева.
- Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.

Всички други цени за преференциални клиенти се определят със заповед на председателя на ССБ, отчитайки определената пакетна цена.Назад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5