Брой 01, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


На 11 декември 2016 г. Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" отбеляза първия си кръгъл юбилей. Общото събрание на федерацията се проведе в почивната станция "Поп Харитон" в Дряново. В него взеха участие председателите и представители от всички спортни клубове на хората със зрителни увреждания от страната.
Мероприятието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от трагедията в Хитрино, която се беше случила предишния ден и бе потресла цялата страна.
Учредяването на федерацията се е състояло точно на същата дата през 2006 г. с участието на немногобройните по онова време спортни клубове. За изминалите 10 години числото им нараства от десетина-дванайсет до 29 понастоящем. Благодарение на сериозната работа на регионалните организации и стремежа им да популяризират спорта сред незрящите хора бе създадена и развита една обширна клубна мрежа, покриваща територията на цяла България. Учредяването на спортната федерация към Съюза на слепите през 2006 г. спомогна и за обособяването на хората със зрителни увреждания като отделна група с индивидуални потребности сред останалите хора с увреждания, както и за популяризирането и налагането на специфичните видове спорт за тях в национален мащаб.
Първите стъпки на новоучредената федерация не й се отдават лесно. Цели 6 години са били необходими, докато тя получи спортна лиценз. Това се случва на 28 март 2012 г., което дава тласък на развитието й.
Започва редовно провеждане на различни мащабни спортни прояви като държавни първенства в различните видове спортове, практикувани от невиждащите хора.
В международен план обаче за изминалото десетилетие единствено голбалът и шахматът имат своите значими участия и достижения. През 2014 бе възродено и проведено държавното първенство по лека атлетика. По инициатива на спортен клуб "Витоша" бяха въведени и два нови вида спорт за незрящи - шоудаун и стрелба с лък. От 2009 г. спортната табла се наложи като активно практикуван вид спорт и в момента редовно се провеждат държавни първенства. През 2008 бяха закупени маси и бе проведено обучение по канадска борба - един изключително подходящ спорт за хора със зрителни увреждания, особено за тези от тях, които могат да се похвалят със здрави мускули.
За изминалите 10 години едно от най-добрите ни постижения е бронзовият медал на най-добрия ни шахматист Расим Низам, завоюван на световните игри в Сеул през 2015 година.
От основаването си до днес федерацията е провела над 50 държавни първенства в различните видове спорт. Много от спортните клубове вече организират държавни първенства с нейно съдействие. Водещи сред тях са СК "Витоша" - организатор на повече от 15 държавни първенства, СК "Доростол" - домакин на 3, СК "Бялата лястовица", СК "Плевен", СК "Феникс", СК "Пауталия спорт - 2005" и СК "Светлина". Организираните по места клубни и междуклубни турнири наброяват средно годишно над 100 спортни прояви при средно участие над 1500 човека. За изминалото десетилетие са провеждани средно над 50 туристически похода за година с над 1000 участници.
Естествено, зад тези данни стоят освен огромно желание и ентусиазъм и немалко финансови средства. За 10 години от федерацията, спортните клубове и Съюза на слепите са усвоени средно около 100 000 лв. на година.
Една от основните цели на федерацията е намирането и осигуряването на адекватно финансиране, както и издирването и приобщаването на учениците и младежите към сериозно спортуване. Особено внимание предстои да се обърне на сформирането на национални отбори по шоудаун и стрелба с лък. Ще се работи активно по въвеждането на нови, непрактикувани досега у нас спортове като боулинг и стрелба с пушка за незрящи.
Друга основна задача на федерацията, по която вече се работи активно, е България да бъде домакин на широкомащабен спортен форум. Надеждата е през 2018 г. да успеем да организираме европейско първенство по шахмат, което не се е случвало у нас.
Освен участниците на тържественото общо събрание на федерацията присъстваха и много гости. В приветствието си председателят на ССБ Васил Долапчиев отбеляза създаването на спортните клубове и обединяването им в спортна федерация като едно от най-сериозните достижения и един от най-успешните проекти на Съюза на слепите в България.
По решение на Управителния съвет на ССБ г-н Долапчиев връчи на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", в лицето на нейния председател Иван Янев, почетния знак на Съюза. С почетната статуетка бе удостоен и спортен клуб "Витоша" като един от първите и най-активни клубове в страната с вече 15-годишна история.
Други официални гости на мероприятието бяха г-жа Деница Вачкова – заместник-кмет на Дряново, г-н Емил Киселков – директор на комплекс за социални услуги към община Дряново и човек силно ангажиран морално с проблемите на невиждащите хора, г-н Асен Алтънов – председател на РСО София, г-н Донко Ангелов – директор на предприятие "Успех" София и в качеството му на изявен спортист в недалечното минало, Доброслав Илиев – управител на туристическата фирма, която винаги оказва съдействие на федерацията, както и един от доайените на спорта сред невиждащите г-н Спас Карафезов.
Всички гости и участници бяха наградени с юбилейни символи на федерацията, включително и редакцията на списание "Зари" като медия, която редовно отразява големите спортни прояви. С почетен плакет бе удостоена община Дряново в лицето на г-жа Вачкова.
След официалната част участниците в Общото събрание пристъпиха към своята работа. Обсъдени и приети бяха отчетът за дейността и финансовият отчет на федерацията за 2016 г., отчетът на Контролния съвет, както и държавният и международният спортен календар за 2017.
Ръководството на федерацията се старае винаги своевременно да информира председателите на спортните клубове за предстоящи големи спортни прояви, в които наши състезатели могат да вземат участие. Кои от тях биват включвани става по преценка на ръководството на федерацията, тъй като се вземат предвид и поведенческите качества на състезателите извън спортната проява.
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" ще кандидатства за финансиране на пет вида спорт пред Министерството на младежта и спорта – голбал, шахмат, шоудаун, лека атлетика и стрелба с лък. Що се отнася до спортната табла и спортния риболов - възможност за кандидатстване за финансирането им липсва и за провеждането на държавни първенства ще се търсят пари чрез проекти или спонсорство.
По международния спортен календар държавата финансира европейски, световни и олимпийски състезания. Заедно с приемането на бюджета на федерацията, общото събрание прие държавния и международния спортен календар.
В последната точка "Разни" бяха обсъдени различни текущи проблеми, отнасящи се до спортния живот на незрящите и някои задачи, които федерацията си е поставила. Стигна се до мнението, че председателите на спортните клубове трябва да са хора, непосредствено занимаващи се със спорт и дори способни да обучават и тренират настоящите и бъдещи незрящи състезатели. Необходимо е да се набляга на индивидуалните спортове, официално признати за параолимпийски.
След това честването на десетгодишния юбилей завърши с приятен банкет и много музика и танци - достоен финал на един рожден ден.


Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5