Брой 01, 2017

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

2016 - година на нови идеи


Стоян ВАСЕВ

Наред с познатите ни вече 13 години дейности в Студиото за звукозапис на ССБ, 2016 година донесе и някои нови възможности на нашите читатели за достъп до наличните фондове на съюзната фонобиблиотека. Бяха изпробвани и предоставени на потребителите на аудио книги средства за интернет достъп чрез такива инструменти като Skype и Dropbox. Това ни даде основание да преминем към следващ етап на разширяване на интернет достъпа до наличните аудио книги, който ще бъде реализиран през пролетта на тази година.
Предлагам на вашето внимание и някои данни за извършеното през изтеклата 2016 г. Бяха записани 123 нови заглавия върху 61 компактдиска с продължителност 1 424 часа. Възстановени са 128 заглавия върху 55 диска и с продължителност 1 282 часа. С това наличните аудио книги във фонобиблиотеката достигнаха общо 3 396 заглавия с обща продължителност 38 015 часа. Общият брой на записаните компактдискове достигна 1 645. Продължи предлагането на услуги на абонати и индивидуални заявки на желани заглавия, като броят на предоставените дискове надмина 2 500. През 2016 г. се навършиха и 10 години от излизането на аудио списанията, издавани от ССБ и записвани върху CD. За този период излязоха 120 броя с продължителност над 2 300 часа, тиражирани върху 18 000 диска.

По-долу публикуваме каталозите на записаните и възстановените заглавия през 2016 година.Назад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5