Брой 01, 2017

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


На 2 декември 2016 УС на РСО Силистра проведе мероприятие по случай 95-годишния юбилей на ССБ и по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания. В мероприятието взеха участие 40 души от организацията ни, много гости от Дулово и Тутракан, както и вокално-инструментална група "Чар" и дует "Обич" към Народно читалище "Доростол 1870" - Силистра, които изнесоха богата празнична програма. Проведена бе викторина, посветена на 95-годишния юбилей, с много награди. Представено бе най-доброто авторско стихотворение, посветено на Международния ден на хората с увреждания, изпълнено от Здравка Георгиева. Имаше и малко драматично произведение - "Свекървата с трите снахи", изпълнено от Веска Стоянова, Елка Михайлова, Славка Томова и Руска Маринова, с което те изобразиха епизод от живота. Мария Пенева изнесе рецитал от стихотворения. Накрая председателят на РСО Силистра Петранка Стоянова благодари от името на управителния съвет на всички, които участваха активно в проведените мероприятия в чест на юбилея на Съюза на слепите в България.

Петранка СТОЯНОВА

Назад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5