Брой 01, 2017

Тема: ПАЛЕЧКО

Милост за врабчо


Малкото птиче
на двора бърбори
и с боси крачета
в снега рови.

Няма тревица,
ни зрънца и водица.
Студено е.
В свойта неволя
то сякаш се моли:

- Има ли трошици
за мойте дечица?
Малко и за мене?...

Гладното птиче
в сърцето ни наднича.

Елена ПОПОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5