Брой 10, 2007

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Руска делегация посети България

От 21 септември двучленна делегация от Русия, ръководена от президента на ВОС Александър Неумивакин, пристигна на приятелско посещение в нашата страна. В рамките на четири дни руските ни приятели и партньори имаха възможността да пътуват из България, да посетят различните исторически местности и да усетят българската атмосфера в неформална обстановка. Както по-късно стана ясно от нашия разговор, тази визита е оставила в тях ярки впечатления и е заздравила отношенията между нашите организации.
Ние пък от своя страна се постарахме гостите ни да отнесат със себе си незабравими спомени от България и научихме повече за живота на незрящите хора в Русия.
Тази визита даде възможност и за още едно приятно събитие. Всерусийското общество на слепите бе удостоено с наградата "Хуманитатис Кауза" за големия си принос към социалната интеграция на незрящите хора в Русия, а лично президентът Александър Неумивакин бе награден с почетен плакет на ССБ.
По-късно той с удоволствие прие да проведем кратък разговор и ни запозна с живота на незрящите в неговата страна.

-  Каква е сега ситуацията в Русия по отношение на незрящите хора?
-  Както във всяка неправителствена организация по света, всичко се случва, но бих казал, че за последните няколко години ситуацията у нас се измени в добра насока.   Това стана, защото ние успяхме да установим добри контакти с държавните институции и да се радваме на положително отношение и разбиране от тяхна страна. Началото на този процес бе поставено при срещите ни с президента Путин през 2001, 2002 и 2003 г. Оттогава мина доста време, но тези срещи се отразиха позитивно не само по отношение на нашата организация, но и на всички по-големи организации на хора с увреждания. Накратко, президентът ангажира нашето правителство да подкрепя тези организации в социален и културен аспект, както и по отношение на производствата на специализираните предприятия. В този смисъл правителството изпълни ангажиментите си.

- Какви социални придобивки ползват незрящите в Русия?
- Въпросът е пряко свързан с положителните промени, за които стана дума. Сега незрящите имат право на безплатен транспорт целогодишно в рамките на населеното място. По-сложно е, когато говорим за междуградските пътувания. Знаете, че Русия е огромна страна и незрящите могат да пътуват безплатно само срещу издадена карта за курортно балнеолечение. За момента сме постигнали годишно да се издават 8000 такива карти, както в наши, така и в други санаториуми и рехабилитационни бази. Безплатното пътуване касае само железопътния транспорт.

- Какво е направено и се прави за достъпната градска среда?
- В повечето градове светофарите са озвучени, направени са рампи за хората с опорно-двигателни увреждания, тротоарите вече са по-разчистени и удобни за придвижване. Във всеки случай ние постоянно следим този процес и внасяме своите искания за благоустрояване на архитектурната среда. Дори някои министерства, кметството на Москва и Кремъл са оборудвани със звукова сигнализация и брайлови надписи в асансьорите.
В края на миналата година ръководството на ВОС изпрати открито писмо до руския парламент, в което остро се противопоставяше на орязването на възможностите за инвалидизиране на лицата със зрителни увреждания. Текстът на писмото бе публикуван в печатния орган на ВОС списание "Наша Жизнь". В тази връзка, попитах г-н Неумивакин докъде са стигнали нещата.
Тогава Министерството на здравеопазването прокара един закон в руската Дума, свързан с това, че инвалидите с 1,2 и 3-та група са задължени да имат освен групата и степен на намалена трудоспособност. Това означава, че ако един напълно сляп човек е физически и умствено здрав, в достатъчна степен мобилен и има възможност да работи, той може да не получи най-високата степен намалена работоспособност и това автоматически намалява неговата пенсия, която се дава с оглед на степента на ограничението. Сега основната ни задача е да постигнем нормализирането на този закон и, както беше в предишния, пенсията да се определя според групата инвалидност, а не според степента на работоспособност.


- Какъв е сега размерът на пенсията за първа група инвалидност?
- Средно около 5000 рубли, което е около 200 долара. Доходите на незрящите са голям проблем, още повече, че ако при нас дойде млад човек с първа група инвалидност по зрение, но с трета, най-висока степен намалена трудоспособност, ние нямаме право да го вземем на работа, защото това е забранено от трудовото законодателство. Това е нарушаване на правата на инвалидите, а и въобще на човешките права. От друга страна, когато един мобилен, умен и способен човек кандидатства за работа и го одобрят, той задължително трябва да премине през медицински преглед за определяне на степента на работоспособност със съответните препоръки. Рискувайки да получи нулева степен на ограничение, той рискува да изгуби голяма част от пенсията си, което икономически му е крайно неизгодно. Ето защо младите хора предпочитат да не работят при нас. Точно тези странности в законодателството ние се опитваме да докажем и да се преборим с тях.

- Колко незрящи студенти се обучават в момента в Русия?

- Приблизително около 2000, при брой членове на ВОС около 220 000 човека.  Като от 220 000 души 60 процента са с 1-а група. Основно това са възрастни хора.

- Каква е възможността на вашата организация да разкрива работни места за своите членове, независимо от образованието им?

- В  нашите 158 учебно-производствени предприятия сме разкрили 13 000 работни места. Освен това 13-15 000 работят в други професионални области - масажисти, учители, професори, културни работници, компютърни специалисти и бизнесмени. Така че, бих казал, че от 220 000, работят едва 40 000 човека. Ако от тези 40 000 души в нашите предприятия работят 13 000 човека, ние считаме, че това е добра цифра.

- Колко са специализираните училища за слепи?

- Училищата са 75, а в последно време се откриха и частни училища за слепи и слабовиждащи деца, но те не влизат в тази бройка. Частните училища са създадени от бизнесмени и в тях се обучават по индивидуални програми деца на богати родители. Ако имат лиценз от образователното Министерство, полученото там образование се зачита.
Като обобщение на първия ви въпрос бих казал накратко, че в нашата организация особени промени не са се случили, но поне успяхме да пречупим отчуждението и да доближим държавните институции до неправителствените организации, и да спечелим тяхната подкрепа. Сега в държавния бюджет са заложени твърде прилични средства, около половин милиард, за ежегодна издръжка на ВОС.

- Какви са впечатленията ви от България?

- Превъзходни! За тези три дни ние посетихме панорамата в Плевен, паметника Шипка, паметника на Альоша и някои музеи. Много приятно сме изненадани, дано думата изненадани да не звучи обидно, но истински сме изненадани от душевността, чистотата и уважението на българите. За пръв път съм тук в неделова обстановка и съм изумен от уважението към руско-българската история. Никога не съм мислил, че народът ви може да се отнася по такъв начин към паметта на руските войни и въобще към своите паметници. За съжаление у нас бе унищожена цялата история на руската слава, всички паметници на територията на бившия Съветски Съюз. Въпреки недостатъците на комунистическия режим, има хора достойни да имат паметник, хора извършили велики дела и аз смятам, че паметниците не бива да се унищожават. Изключително съм трогнат от вниманието, което ми беше оказано, дори не зная как да изразя чувствата си. Много, много благодаря за всичко.

Разговора води Марина ПЕТКОВА

Назад

Всички статии на Брой 10, 2007

15 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Състезание по ориентиране за незрящи по случай деня на белия бастун
Тържествен концерт
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 г.
ДИСКУСИЯ
Как да се отчитаме
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Вести от Добрич
Висока оценка получиха добруджанци
Долни Дъбник
Стамболийски, Отчет на УС на ТСО на слепите
На един концерт разстояние
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Руска делегация посети България
Благодарствен адрес
Подарък от народа на Япония
Приветствие на Посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта в Националната библиотека "Луи Брайл"
ОБЩЕСТВО
Равни възможности - мираж или реалност?
ОБЯВИ
Малка обява
ПРОЕКТ
Проект 2007-10-16
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Слепите хора в Япония
РУБРИКА ЗА ХОРА ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ
Пътят на адвоката
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в Съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Магарешко време
Архив на изданието
1 2 3 4 5